Zaolzie powróciło do Polski

Zaolzie powróciło do Polski
Loading the player ...
Tytuł pełny: Zaolzie powróciło do Polski
Sygnatura: MF.666
Data wydania: 1938
Data realizacji zdjęć: 1938-10
Czas trwania: 0:18:50
Kategorie tematyczne: historia, wydarzenia, polityka
opis filmu
O filmie

Manifestacja w Warszawie ‒ żądania przyłączenia Zaolzia do Polski. Ludność niemiecka opuszcza Sudety i przenosi się na teren Rzeszy. Przejście graniczne z Rzeszą. Mobilizacja wojskowa w Czechosłowacji. Most graniczny na Olzie. Pomnika Poległych Legionistów w Cieszynie. Wiec gotowości, bataliony strzelców na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Tytuły w gazetach o przyłączeniu Zaolzia do Polski. Delegacja czeska z generałem Hrabczykiem na czele spotyka się z władzami polskimi. Urzędnicy czescy opuszczają swoje placówki. Dekorowanie Cieszyna zachodniego polskimi flagami. Delegacje Polski i Czech na moście granicznym. Defilada Wojska Polskiego w Cieszynie. Wojsko Polskie przejmuje czeskie obiekty wojskowe. Huta w Trzyńcu. Marszałek Śmigły-Rydz przybywa do Cieszyna. Marszałek Śmigły-Rydz przyjmuje defiladę Wojska Polskiego w Cieszynie. Marszałek odwiedza miejscowości na Zaolziu. Uroczyste powitanie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Cieszynie.

Numer tematu: 1
Osoba: Józef Beck (polski minister spraw zagranicznych), Hrabczyk (czeski generał), Stefan Dąbkowski (polski działacz niepodległościowy i socjalistyczny), Władysław Bortnowski (generał Wojska Polskiego), Edward Śmigły-Rydz (marszałek Wojska Polskiego), Józef Kaleta (Polak z Zaolzia)
Zdarzenie: przyłączenie Zaolzia do Polski
Czas akcji: 1938
Miejsce akcji: Cieszyn
Prawa: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:03:21Manifestacje w Warszawie za przyłączeniem Zaolzia do Polski.
00:01:04:18Ludność niemiecka przenosi się z Sudetów na teren Rzeszy.
00:01:17:05Kontrola na przejściu granicznym z Rzeszą.
00:01:59:06Mobilizacja wojskowa w Czechosłowacji.
00:02:18:01Wojska czeskie na terenach przygranicznych.
00:02:35:13Most graniczny na Olzie. Różne ujęcia z lotu ptaka.
00:02:48:04Most na Olzie. W głębi żołnierz stojący przed szlabanem.
00:03:09:02Strażnik sprawdza dokumenty kobiety przechodzącej przez granicę.
00:03:15:03Mieszkańcy Cieszyna. Grupy mężczyzn, kobiet, różne ujęcia.
00:03:46:13Przejście przez most graniczny. W głębi żołnierz przed budką strażniczą.
00:03:49:23Pomnik Poległych Legionistów w Cieszynie.
00:03:59:05Wiec gotowości. Bataliony Związku Strzeleckiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Ujęcie w kierunku ul. Ossolińskich.
00:04:22:17Zdjęcia szpalt gazet z artykułami o przyłączeniu Zaolzia nałożone na zdjęcia manifestującej ludności.
00:04:39:00Zdjęcie gazety z tytułem:„Śląsk Zaolzański wraca do Macierzy” nałożone na zdjęcie mostu na Olzie.
00:05:07:05Delegacja czeska z generałem Hrabczykiem na czele spotyka się z władzami polskimi.
00:05:38:08Urzędnicy czescy opuszczają swoje placówki.
00:05:53:00Autobus z czeską rejestracją i zapakowanymi na dachu bagażami.
00:06:05:14Ulica Cieszyna. Licznie zgromadzeni mieszkańcy patrzą na odjeżdżające czeskie autobusy.
00:06:14:13Mieszkańcy na ulicach, żołnierze, zamknięte sklepy z czeskimi napisami.
00:06:30:20Dekorowanie Cieszyna Zachodniego polskimi flagami.
00:06:49:00Mężczyzna wtyka wiązankę kwiatów za tablicę z nazwą ulicy Marszałka Piłsudskiego.
00:07:03:12Ludność polska na ulicach Cieszyna w oczekiwaniu na uroczystość.
00:07:41:14Delegacje Polski i Czech na moście granicznym.
00:08:07:16Generał Bortnowski w otoczeniu delegacji polskiej i czeskiej.
00:08:26:19Defilada Wojska Polskiego w Cieszynie.
00:13:19:13Polscy żołnierze przejmują czeskie obiekty wojskowe.
00:14:07:19Huta w Trzyńcu.
00:14:21:00Marszałek Śmigły-Rydz przybywa do Cieszyna.
00:15:01:12Marszałek Śmigły-Rydz w otoczeniu generalicji przekracza most na Olzie.
00:15:13:20Marszałek Śmigły-Rydz przyjmuje defiladę w Cieszynie.
00:16:16:04Marszałek odwiedza miejscowości na Zaolziu.
00:17:11:10Minister spraw zagranicznych Józef Beck wysiada z pociągu w Cieszynie. Witają go przedstawiciele wojska, zarządu miasta i mieszkańcy.
00:17:37:07Tabliczka z napisem: „PLAC PŁK. BECKA”
00:17:47:04Minister Beck odwiedza Zarząd Miejski.
00:18:10:10Minister Beck przejeżdża ulicami Cieszyna.
00:18:49:16Plansza końcowa: znak PAT na tle obracającej się kuli ziemskiej.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

[...] manifestacji, która zgromadziła na placu Marszałka Piłsudskiego wielotysięczne rzesze, lud Warszawy zgodnie z jasno i zdecydowaną postawą całego narodu zażądał powrotu Śląska Zaolzańskiego do Polski i wezwał braci spoza kordonu do wytrwania, gdyż chwila ich wyzwolenia jest bliska. Na wiecu przemawiali między innymi szef Obozu Zjednoczenia Narodowego generał Skwarczyński, pułkownik Dąbkowski i Polak z Zaolzia Józef Kaleta. Ostatnie wypadki w Czechosłowacji wywołały masową ucieczkę ludności niemieckiej z Sudetów na teren Rzeszy. Po przekroczeniu granicy uciekinierzy udają się pod opiekę władz niemieckich. [...] ogłosił w całym kraju mobilizację. Reportaż nasz oddaje nastroje na ulicach miast sudeckich po ogłoszeniu mobilizacji oraz przygotowania bojowe wojsk czeskich. Most graniczny na Olzie łączy Cieszyn polski z zaborem czeskim. Przez most ten przechodzą już prawie tylko uciekinierzy z Pragi i innych miast czeskich, cudzoziemcy oraz nieliczni obywatele Polscy. Straże graniczne bardzo dokładnie sprawdzają ich papiery. Normalny ruch graniczny ustał zupełnie. Most na Olzie jest niemym świadkiem naprężonej sytuacji. Od strony czeskiej zabarykadowano ostatnio jezdnię mostu granicznego. Na ulicach Cieszyna ludność komentuje ostatnie wydarzenia i rozmawia z uchodźcami, którzy opowiadają o rozpaczliwej samoobronie naszych braci za Olzy. Nad Cieszynem wznosi się anioł zwycięstwa z Pomnika Poległych Legionistów Śląskich. Trwa koncentracja oddziałów Związku Strzeleckiego w celu zadokumentowania pełnej gotowości i dyspozycyjności rzesz strzeleckich wobec zadań chwili. Komendanci okręgów złożyli uroczyste meldunki przedstawicielom władz wojskowych. Na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie skoncentrowano kilka batalionów strzelców, żeńskie Związków Strzeleckiego, oddziały orląt oraz członków kół przyjaciół związku. „Naród Polski zdał przed światem egzamin ze swej siły moralnej, odwagi [...]. Zgoda Pragi na żądania polskie została przez cały kraj powitana z entuzjazmem. Przybycia delegacji parlamentariuszy czeskich, która w historyczną sobotę dnia 1 października miała z polskimi władzami wojskowymi ustalić plan ewakuacji Zaolzia, oczekiwali przy moście granicznym oficerowie, dziennikarze i liczni mieszkańcy Cieszyna. O godzinie piątej po południu przybyła na most graniczny delegacja czeska z generałem Hrabczykiem na czele i po przywitaniu oficerów polskich odjechała natychmiast do siedziby sztabu wojsk polskich. W niedzielę rano urzędnicy czescy i żołnierze strzegący dotąd gmachów urzędowych opuszczają swoje placówki. Ich miejsca zajmują przybyłe w nocy z soboty na niedzielę straże polskie. Od samego rana ludność Cieszyna Zaolzańskiego dekorowała miasto polskimi flagami. Ulica od mostu granicznego w głąb nowego Cieszyna spontanicznie nazwana została przez ludność ulicą Marszałka Piłsudskiego. Zbliża się godzina druga, napięcie rośnie. Na krótko przed godziną drugą polska komisja wojskowa wróciła z inspekcji na most graniczny, oczekując przybycia generała Bortnowskiego, który zbliżającemu się batalionowi piechoty powtarza nad Olzą rozkaz naczelnego wodza marszałka Śmigłego-Rydza: „Maszerować!”. Sam w otoczeniu generalicji przekracza most. Wojsko Polskie bierze Śląsk Zaolzański w wieczyste posiadanie Rzeczypospolitej. Chwile te budzą w tłumach zapełniających ulice nieopisany entuzjazm. Wkraczając w głąb kraju, wojsko polskie zajmuje najważniejsze obiekty wojskowe. Wraz z Zaolziem przybywa Polsce szereg wielkich fabryk, między innymi potężna stalownia w Trzyńcu wyrabiająca płyty pancerne. Naczelny marszałek Śmigły-Rydz przybył do Cieszyna. Po oficjalnym powitaniu na dworcu marszałek przebył pieszo historyczny most na Olzie, dzielący niegdyś Śląsk Zaolzański od Polski, i na terenie Cieszyna Zachodniego przyjął defiladę wojsk, [...] przypadł zaszczyt wkroczenia na odzyskane tereny. Po [...] w Cieszynie wódz naczelny zwiedził szereg miejscowości na Zaolziu, witany entuzjastycznie przez ludność odzyskanej dzielnicy śląskiej. W podniosłym nastroju powitany został przez ludność Zaolzia sternik polskiej polityki zagranicznej ‒ minister Beck. Plac Ratuszowy Cieszyna Zachodniego otrzymał przy tej okazji nazwę placu Pułkownika Józefa Becka.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę