Mikołaj Szwernik w Berline

NRD.Mikołaj Szwernik w Berline
Loading the player ...
Tytuł pełny: NRD.Mikołaj Szwernik w Berline
Data wydania: 1950-10-22
Czas trwania: 01:14
Kategorie tematyczne: świat, polityka zagraniczna
opis filmu
O filmie

Niemieccy przedstawiciele rządu witają Nikołaja Szwernika na lotnisku. Przemówienia. Nikołaj Szwernik z wizytą w pałacu prezydenckim.

Numer tematu: 13
Osoba: Nikołaj Szwernik (przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR), Wilhelm Pieck (prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej)
Obiekt: pałac prezydencki, lotnisko
Zdarzenie: wizyta Nikołaja Szwernika w Berlinie
Czas akcji: 1952
Miejsce akcji: Niederschönhausen, Berlin
Wymiana zagraniczna: NRD
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:04Plansza: „Ze świata”.
00:00:08:05Napis: „Mikołaj Szwernik w Berlinie”. Ludzie zebrani na płycie lotniska, ląduje samolot.
00:00:11:21Kompania honorowa.
00:00:13:18Nikołaj Szwernik wychodzi z samolotu.
00:00:16:02Szwernik wita się z przedstawicielami niemieckiego rządu.
00:00:24:05Delegacja radziecka przechodzi obok szpaleru żołnierzy.
00:00:36:03Przemówienie przedstawiciela niemieckiego na płycie lotniska.
00:00:37:14Szwernik. Zbliżenie.
00:00:41:21Delegaci wojskowi.
00:00:43:13Przemawia Szwernik.
00:00:50:01Przedstawiciele niemieccy i radzieccy bija brawo.
00:00:52:01Idzie delegacja niemiecka.
00:00:54:20Szwernik wsiada do samochodu.
00:00:58:00Samochód z delegacją przejeżdża obok flagi niemieckiej.
00:01:00:20Delegacja wchodzi do pałacu prezydenckiego.
00:01:05:18Szwernik wita się z Pieckiem.
00:01:12:16Szwernik. Zbliżenie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Do Berlina przybyła delegacja rządu radzieckiego, na jej czele przewodniczący rady najwyższej ZSRR Nikołaj Szwernik. Goście radzieccy przyjechali tu na uroczystości trzeciej rocznicy proklamowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na lotnisku powitali delegację przedstawiciele Izby Ludowej i rządu NRD, członkowie radzieckiej Izby Kontroli i dyplomaci państw zaprzyjaźnionych. „Sympatie wszystkich narodów są po stronie NRD, walczącej o zjednoczone i pokojowe Niemcy” - powiedział Nikołaj Szwernik. Pierwszą wizytę złożyli radzieccy goście w Niederschönhausen, siedzibie prezydenta Wilhelma Piecka, nieugiętego wojownika o sprawę socjalizmu i pokoju.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę