Mikołaj Szwernik w Berline

NRD.Mikołaj Szwernik w Berline
Loading the player ...
Full title: NRD.Mikołaj Szwernik w Berline
Release Date: 1950-10-22
Duration: 01:14
Subject Categories: świat, polityka zagraniczna
overview
About the film

Niemieccy przedstawiciele rządu witają Nikołaja Szwernika na lotnisku. Przemówienia. Nikołaj Szwernik z wizytą w pałacu prezydenckim.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 13
Person: Nikołaj Szwernik (przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR), Wilhelm Pieck (prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej)
Object: pałac prezydencki, lotnisko
Event: wizyta Nikołaja Szwernika w Berlinie
Time: 1952
Place: Niederschönhausen, Berlin
Foreign Exchange: NRD
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:04Plansza: „Ze świata”.
00:00:08:05Napis: „Mikołaj Szwernik w Berlinie”. Ludzie zebrani na płycie lotniska, ląduje samolot.
00:00:11:21Kompania honorowa.
00:00:13:18Nikołaj Szwernik wychodzi z samolotu.
00:00:16:02Szwernik wita się z przedstawicielami niemieckiego rządu.
00:00:24:05Delegacja radziecka przechodzi obok szpaleru żołnierzy.
00:00:36:03Przemówienie przedstawiciela niemieckiego na płycie lotniska.
00:00:37:14Szwernik. Zbliżenie.
00:00:41:21Delegaci wojskowi.
00:00:43:13Przemawia Szwernik.
00:00:50:01Przedstawiciele niemieccy i radzieccy bija brawo.
00:00:52:01Idzie delegacja niemiecka.
00:00:54:20Szwernik wsiada do samochodu.
00:00:58:00Samochód z delegacją przejeżdża obok flagi niemieckiej.
00:01:00:20Delegacja wchodzi do pałacu prezydenckiego.
00:01:05:18Szwernik wita się z Pieckiem.
00:01:12:16Szwernik. Zbliżenie.
hide tab
reader text

Do Berlina przybyła delegacja rządu radzieckiego, na jej czele przewodniczący rady najwyższej ZSRR Nikołaj Szwernik. Goście radzieccy przyjechali tu na uroczystości trzeciej rocznicy proklamowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na lotnisku powitali delegację przedstawiciele Izby Ludowej i rządu NRD, członkowie radzieckiej Izby Kontroli i dyplomaci państw zaprzyjaźnionych. „Sympatie wszystkich narodów są po stronie NRD, walczącej o zjednoczone i pokojowe Niemcy” - powiedział Nikołaj Szwernik. Pierwszą wizytę złożyli radzieccy goście w Niederschönhausen, siedzibie prezydenta Wilhelma Piecka, nieugiętego wojownika o sprawę socjalizmu i pokoju.

hide tab