Na Kuwasach

Na Kuwasach
Loading the player ...
Tytuł pełny: Na Kuwasach. Regulacja bagien Kuwasy. Czyn melioracyjny Białostocczyzny
Data wydania: 1953-06-17
Czas trwania: 01:19
Kategorie tematyczne: gospodarka, przyroda
opis filmu
O filmie

Bagniste tereny Białostocczyzny. Pracownicy podczas osuszania bagien. Ludzie pracujący przy budowie kanałów i tam. Woda w rowach melioracyjnych.

Komentarz: Jerzy Szelubski
Numer tematu: 2-3
Zdarzenie: osuszanie bagien na Białostocczyźnie
Czas akcji: 1953
Miejsce akcji: Rajgród, Grajewo
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:07Napis: "Na Kuwasach". W tle tereny bagienne w okolicach Grajewa.
00:00:21:19Prace ludzi i maszyn nad osuszaniem bagien.
00:00:54:22Ochotnicy budują kanały i tamy.
00:01:11:20Rowy melioracyjne.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Kuwasy - bagniste obszary gruntów i łąk na terenie Białostocczyzny. Od wielu pokoleń chłopi spod Grajewa i Rajgrodu marzyli o osuszeniu tych terenów. Dopiero w Polsce Ludowej marzenia ich doczekały się realizacji. Budujemy na Kuwasach kanały, rowy, tamy. W ramach tegorocznego czynu lipcowego około 600 hektarów nieużytków zamieni się w urodzajne łąki. Grobla na Jeziorze Rajgrodzkim stworzy magazyn wód dla prac melioracyjnych. Do budowy kanałów i tam stanęli chłopi, robotnicy, młodzież. Do roku 1957 akcja melioracyjna na Białostocczyźnie wydrze bagnom ponad 400 000 hektarów ziemi.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę