Na Kuwasach

Na Kuwasach
Loading the player ...
Full title: Na Kuwasach. Regulacja bagien Kuwasy. Czyn melioracyjny Białostocczyzny
Release Date: 1953-06-17
Duration: 01:19
Subject Categories: gospodarka, przyroda
overview
About the film

Bagniste tereny Białostocczyzny. Pracownicy podczas osuszania bagien. Ludzie pracujący przy budowie kanałów i tam. Woda w rowach melioracyjnych.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Subject Number: 2-3
Event: osuszanie bagien na Białostocczyźnie
Time: 1953
Place: Rajgród, Grajewo
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:07Napis: "Na Kuwasach". W tle tereny bagienne w okolicach Grajewa.
00:00:21:19Prace ludzi i maszyn nad osuszaniem bagien.
00:00:54:22Ochotnicy budują kanały i tamy.
00:01:11:20Rowy melioracyjne.
hide tab
reader text

Kuwasy - bagniste obszary gruntów i łąk na terenie Białostocczyzny. Od wielu pokoleń chłopi spod Grajewa i Rajgrodu marzyli o osuszeniu tych terenów. Dopiero w Polsce Ludowej marzenia ich doczekały się realizacji. Budujemy na Kuwasach kanały, rowy, tamy. W ramach tegorocznego czynu lipcowego około 600 hektarów nieużytków zamieni się w urodzajne łąki. Grobla na Jeziorze Rajgrodzkim stworzy magazyn wód dla prac melioracyjnych. Do budowy kanałów i tam stanęli chłopi, robotnicy, młodzież. Do roku 1957 akcja melioracyjna na Białostocczyźnie wydrze bagnom ponad 400 000 hektarów ziemi.

hide tab