Kongres Ligi Kobiet

Kongres Ligi Kobiet
Loading the player ...
Tytuł pełny: Kongres Ligi Kobiet. Przyjazd delegatek na Kongres Ligi Kobiet. Kongres Ligi Kobiet – Politechnika
Data wydania: 1951-03-07
Czas trwania: 03:07
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie, kobiety
opis filmu
O filmie

Delegatki dyskutują w pociągu. Jadwiga Niebolik, Wiktoria Szoja, Maria Muchowa, Małkowska, Zofia Sojka. Maszynistki Rozalia Szreder i Jadwiga Błaszczyk podczas obsługi pociągu. Delegatki wysiadają z pociągu. Transparenty na budynku Politechniki Warszawskiej: „Wszystkie kobiety polskie w narodowym froncie walki o pokój i plan 6-letni”, „Ogólnopolski Kongres Ligi Kobiet”. Kobiety wchodzą do gmachu Politechniki . Uczestniczki kongresu: przemawia Alicja Musiałowa, przemawia Githa Banerdja(?). Klaszczący tłum. Przemawia Zinaida Troicka Tłum skanduje: „Bierut, Stalin, Bierut Stalin”. Dwoje dzieci przy mikrofonie.

Numer tematu: 1-03
Osoba: Jadwiga Błaszczyk (maszynista), Rozalia Szreder (maszynista), Alicja Musiałowa (przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet), Zinaida Troicka (wicedyrektor Moskiewskiego Metra), Jadwiga Niebolik (hutniczka), Wiktoria Szoja (górniczka)
Obiekt: Politechnika Warszawska
Zdarzenie: Kongres Ligi Kobiet w Warszawie
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:05Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 11/51”.
00:00:17:09Napis: „Kongres Ligi Kobiet”, w tle kobiety jadące pociągiem.
00:00:21:22Delegatki dyskutują w pociągu.
00:00:27:14Delegatki w pociągu: Jadwiga Niebolik, Wiktoria Szoja, Maria Muchowa, Małkowska, Zofia Sojka.
00:01:06:15Maszynistki Rozalia Szreder i Jadwiga Błaszczyk podczas obsługi pociągu.
00:01:08:13Delegatki wysiadają z pociągu.
00:01:14:07Transparenty na budynku Politechniki Warszawskiej: „Wszystkie kobiety polskie w narodowym froncie walki o pokój i plan 6-letni”, „Ogólnopolski Kongres Ligi Kobiet”.
00:01:20:08Kobiety wchodzą do gmachu Politechniki Warszawskiej.
00:01:37:11Kobiety w sali obrad.
00:01:53:13Alicja Musiałowa otwiera kongres.
00:02:07:18Przemawia Githa Banerdja(?).
00:02:29:21Przemawia Zinaida Troicka ze Związku Radzieckiego.
00:02:40:22Tłum skanduje: „Bierut, Stalin, Bierut Stalin”.
00:02:49:05Dwoje dzieci przy mikrofonie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Na pierwszy ogólnokrajowy Kongres Ligi Kobiet przybyły do Warszawy delegatki ze wszystkich stron Polski. Jesteśmy w specjalnym pociągu wiozącym do Warszawy delegatki ze Śląska. Jadwiga Niebolik – hutnik. Wiktoria Szoja - górnik. Delegatki fabryk śląskich dzielą się wiadomościami o wykonaniu i przekroczeniu zobowiązań produkcyjnych zaciągniętych przez załogi kobiece dla uczczenia kongresu. Maria Muchowa reprezentuje Koło Związku Samopomocy Chłopskiej. Małkowska, delegatka wsi śląskiej, zaprzyjaźniła się ze sztygarem kopalni „Wesoła”, Zofią Sojką. Pociąg wiozący delegatki obsługuje brygada kobieca. Rozalia Szreder i Jadwiga Błaszczyk to jedne z pierwszych w Polsce kobiet maszynistów. Brygada konduktorska tego pociągu też uczestniczy w kongresie. Delegatki przywiozły na kongres pomysłowe podarunki od swych fabryk, miast i wsi. Nazajutrz od wczesnego ranka do pięknie udekorowanego gmachu Politechniki Warszawskiej przybywały delegacje ze wszystkich województw Polski. 1500 robotnic i kobiet wiejskich, uczonych i działaczek społecznych reprezentuje na kongresie dwa miliony członkiń Ligi Kobiet. Polska Ludowa przyniosła im wszystkim pełne równouprawnienie, zapewniła pracę, naukę, sprawiedliwy awans. Roztoczyła opiekę nad matką pracującą i jej dzieckiem. Blisko ćwierć miliona kobiet bierze dziś udział w socjalistycznym współzawodnictwie pracy. Otwiera kongres przewodnicząca zarządu głównego Ligi Kobiet, obywatelka Musiałowa. W imieniu Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet przemawia Hinduska - Githa Banerdja (?). Generał Zinaida Troicka, wicedyrektor metra moskiewskiego, pozdrawia kongres w imieniu kobiet radzieckich, które już od lat wspólną pracą – wraz z mężami, synami i braćmi – budują siłę swej radzieckiej ojczyzny. Witają Kongres dzieci, o których spokojną, radosną przyszłość walczą matki całego świata. Entuzjastyczną owacją przyjęty został tekst apelu do wszystkich kobiet Polski: „Ani jednej kobiety nie zabraknie w wielkim narodowym froncie walki o pokój i wykonanie planu sześcioletniego”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę