Kongres Związku Samopomocy Chłopskiej

Kongres Związku Samopomocy Chłopskiej
Loading the player ...
Tytuł pełny: Kongres Związku Samopomocy Chłopskiej w Warszawie
Data wydania: 1946-03-29
Czas trwania: 00:37
opis filmu
O filmie

Otwarcie zjazdu, Stanisław Janusz. Przemówienie Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki.

Numer tematu: 3
Osoba: Marian Spychalski (generał, poseł do do Krajowej Rady Narodowej (1943-1952)), Stanisław Mikołajczyk (polityk, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego, po II wojnie światowej poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy oraz wicepremier i minister rolnictwa w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej), Bolesław Bierut (przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944 r., pierwszy prezydent Polski Ludowej), Władysław Gomułka (polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948)), Stefan Matuszewski (minister informacji i propagandy (1944-1946)), Stanisław Janusz (rolnik, polityk, prezes Związku Samopomocy Chłopskiej)
Obiekt: Teatr Roma
Zdarzenie: kongres Związku Samopomocy Chłopskiej w Warszawie
Czas akcji: 1946-03
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Gaumont British, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:15Loża. Z loży zwisają sztandary.
00:00:01:21Głowy słuchaczy.
00:00:06:08Przemawia obywatel Janusz - prezes Związku Samopomocy Chłopskiej.
00:00:10:23Sala wypełniona słuchaczami, na pierwszym planie prezydent Bierut, za nim generał Spychalski.
00:00:12:18Generał Spychalski i wicepremier Gomułka.
00:00:14:02Wicepremier Mikołajczyk, minister Matuszewski.
00:00:18:11Delegaci chłopscy.
00:00:20:10Przemawia prezydent Bierut.
00:00:23:15Zbliżenie słuchającego mężczyzny z brodą.
00:00:27:12Uczestnicy zjazdu oklaskują mówcę.
00:00:28:17Przemawia wicepremier Gomułka.
00:00:32:20Uczestnicy zjazdu.
00:00:34:08Licznie zebrani delegaci chłopscy, zasłuchani, entuzjastycznie oklaskują mówców.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

(W Warszawie) odbył się niedawno zjazd Związku Samopomocy Chłopskiej. Zjazd otworzył prezes Samopomocy obywatel Janusz, witając delegatów oraz obecnych na sali członków rządu. Przemówienia powitalne wygłosili prezydent Bierut i wicepremier Gomułka, entuzjastycznie oklaskiwani przez licznie zebranych delegatów chłopskich.

zwiń zakładkę
komentarz

W sali dzisiejszego Teatru Roma w Warszawie odbył się zjazd Związku Samopomocy Chłopskiej – mówi kronika w dość lakonicznej relacji. Nie dodaje, że podczas burzliwego zjazdu nie dopuszczono do głosu ministra rolnictwa Stanisława Mikołajczyka, wówczas popularnego ludowca, który zmuszony został do opuszczenia obrad. Władza skutecznie dążyła do stworzenia jednolitego frontu ideologicznego i wyeliminowania z życia publicznego ewentualnych politycznych przeciwników. Informacja taka oczywiście nie mogła trafić do powszechnego obiegu, choć jej pominięcie mogło mieć tu niezamierzony charakter. Z czasem lista tematów, których podejmować nie będzie wolno, przyjmie postać długiego wykazu skutecznie egzekwowanego przez cenzurę, czyli Główny Urząd Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk. Dziennikarze - w tym redaktorzy kroniki - z góry będą wiedzieć, których tematów niepotrzebnie nie kręcić, by nie marnować taśmy i czasu. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę