Sianokosy

Sianokosy
Loading the player ...
Tytuł pełny: Sianokosy. Sianokosy w PGR zespół Parzęczewo
Data wydania: 1950-06-28
Czas trwania: 01:41
Kategorie tematyczne: gospodarka
opis filmu
O filmie

Kosiarki i traktory na polu. Przetrząsanie siana. Kobiety grabiące siano. Zwózka siana.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 5
Osoba: Ignacy Mielcarek (brygadier czuwający nad pracą w polu)
Obiekt: Państwowe Gospodarstwo Rolne Parzęczewo
Zdarzenie: rozpoczecie sianokosów
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Parzęczewo
Wymiana zagraniczna: Magyar Film, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:10Napis: „Sianokosy”, w tle kosiarki koszące trawę.
00:00:18:00Przetrząsanie siana.
00:00:42:02Kobiety kopkują siano.
00:01:13:00Zwożenie siana.
00:01:19:22Pracownicy przy wdmuchiwaczu siana.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Rozpoczęły się sianokosy. Na łąki Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Parzęczewie pod Poznaniem wyjechały kosiarki konne i traktorowe. Aby plon naszych łąk został odpowiednio wykorzystany, należy go zebrać we właściwym czasie i, co nie mniej ważne, we właściwy sposób.
Ignacy Mielcarek, najstarszy brygadier zespołu, czuwa nad pracą w polu. Przetrząsanie daje gwarancję, że siano nie straci wartości odżywczych. Chłopskie przysłowie powiada: „Siano schnie pod grabiami”. Następny etap to tak zwane kopkowanie.
Należycie przeprowadzone pokosy to jeden z warunków realizacji sześcioletniego planu hodowlanego. Suche, pachnące siano trzeba zwieźć do budynków gospodarskich. Wdmuchiwacz daje ogromną oszczędność czasu i wysiłku. Przy sposobie ręcznym praca ta wymagałaby 10 robotników.
Państwowe Gospodarstwo w Parzęczewie zakończyło sianokosy przed terminem ustalonym przez Ministerstwo Rolnictwa. Jest to zasługa dyrektora Pławickiego, byłego traktorzysty, i jego współpracowników.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę