Sianokosy

Sianokosy
Loading the player ...
Full title: Sianokosy. Sianokosy w PGR zespół Parzęczewo
Release Date: 1950-06-28
Duration: 01:41
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Kosiarki i traktory na polu. Przetrząsanie siana. Kobiety grabiące siano. Zwózka siana.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Zbigniew Sokalik
Subject Number: 5
Person: Ignacy Mielcarek (brygadier czuwający nad pracą w polu)
Object: Państwowe Gospodarstwo Rolne Parzęczewo
Event: rozpoczecie sianokosów
Time: 1950
Place: Parzęczewo
Foreign Exchange: Magyar Film, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:10Napis: „Sianokosy”, w tle kosiarki koszące trawę.
00:00:18:00Przetrząsanie siana.
00:00:42:02Kobiety kopkują siano.
00:01:13:00Zwożenie siana.
00:01:19:22Pracownicy przy wdmuchiwaczu siana.
hide tab
reader text

Rozpoczęły się sianokosy. Na łąki Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Parzęczewie pod Poznaniem wyjechały kosiarki konne i traktorowe. Aby plon naszych łąk został odpowiednio wykorzystany, należy go zebrać we właściwym czasie i, co nie mniej ważne, we właściwy sposób.
Ignacy Mielcarek, najstarszy brygadier zespołu, czuwa nad pracą w polu. Przetrząsanie daje gwarancję, że siano nie straci wartości odżywczych. Chłopskie przysłowie powiada: „Siano schnie pod grabiami”. Następny etap to tak zwane kopkowanie.
Należycie przeprowadzone pokosy to jeden z warunków realizacji sześcioletniego planu hodowlanego. Suche, pachnące siano trzeba zwieźć do budynków gospodarskich. Wdmuchiwacz daje ogromną oszczędność czasu i wysiłku. Przy sposobie ręcznym praca ta wymagałaby 10 robotników.
Państwowe Gospodarstwo w Parzęczewie zakończyło sianokosy przed terminem ustalonym przez Ministerstwo Rolnictwa. Jest to zasługa dyrektora Pławickiego, byłego traktorzysty, i jego współpracowników.

hide tab