Pozdrowienia dla narodu radzieckiego

Pozdrowienia dla narodu radzieckiego
Loading the player ...
Tytuł pełny: Pozdrowienia dla narodu radzieckiego. Rocznica rewolucji październikowej. Francja, NRD, Bułgaria
Data wydania: 1952-11-26
Czas trwania: 02:21
opis filmu
O filmie

Obchody rocznicy rewolucji październikowej w paryskim Velodrom d'Hiver, Operze Berlińskiej i na ulicach Sofii.

Numer tematu: 6-8
Osoba: Jacques Duclos (francuski polityk komunistyczny, działacz Kominternu i Kominformu), Dymitrowski (dyrygent chóru leningradzkiego), Wyłko Czerwenkow (premier Bułgarii, I sekretarz Bułgarskiej Partii Komunistycznej)
Obiekt: Velodrom d'Hiver, Staatsoper Unter den Linden
Czas akcji: 1952
Miejsce akcji: Bułgaria, Paryż, Berlin
Wymiana zagraniczna: Bułgaria, NRD, Francja
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:02Plansza: „Ze świata”.
00:00:07:09Napis: „Pozdrowienia dla narodu radzieckiego”. Paryż. Akademia w Velodrom d'Hiver. Flagi radzieckie i francuskie.
00:00:13:10Trybuna. Widoczne portrety Stalina i Lenina.
00:00:17:15Przemawia Duclos.
00:00:27:13Ludzie zebrani na akademii. Oklaski.
00:00:40:13Berlin. Do loży operowej wchodzą przedstawiciele rządu.
00:00:47:19Tłumnie zgromadzeni ludzie w sali Opery Berlińskiej. Oklaski.
00:00:50:09Występ leningradzkiego chóru kierowanego przez dyrygenta Dymitrowskiego.
00:01:31:09Oklaski.
00:01:35:10Chór na scenie po występie.
00:01:38:09Bułgaria. Pochód na ulicach Sofii.
00:01:43:07Pochód. Widoczne portrety przywódców komunistycznych.
00:01:46:23Na trybunie członkowie rządu i partii.
00:01:49:12Czerwenkow pozdrawia zebranych w pochodzie.
00:01:52:02Na trybunie radziecka delegacja rządowa.
00:01:56:11Pochód z transparentami.
00:02:00:13Ludzie w pochodzie skandują i klaszczą.
00:02:10:22Wśród pochodu orkiestra i zespół taneczny.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

35. rocznicę Wielkiego Października uczciły narody całego świata. W największej hali Paryża, Velodrom d'Hiver, odbył się wiec z udziałem 50 tysięcy osób. Referat o historycznym znaczeniu rewolucji socjalistycznej wygłosił Jacques Duclos. Lud Paryża, który zrównał z ziemią Bastylię i wzniósł barykady Komuny, pozdrawia naród radziecki, ślubuje walkę aż do zwycięstwa. W berlińskiej operze odbyła się uroczysta akademia. W części artystycznej wystąpił słynny Chór Państwowy z Leningradu. W 8. rocznicę wyzwolenia Bułgarii przez Armię Radziecka na ulicach Sofii demonstrowało 300 tysięcy osób. Na trybunie przywódcy partii i członkowie rządu z premierem Czerwenkowem na czele. Obok serdecznie witana radziecka delegacja rządowa. Z całego świata płyną ku Józefowi Stalinowi, ku Moskwie najgorętsze życzenia i pozdrowienia narodów pięciu kontynentów. Płyną słowa ufności i wiary, że w oparciu o potęgę kraju radzieckiego zwycięży sprawa pokoju.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę