Spust stali w Elblągu

Spust stali w Elblągu
Loading the player ...
Tytuł pełny: Spust stali w Elblągu
Data wydania: 1948-12-16
Kategorie tematyczne: przemysł
opis filmu
O filmie

Wnętrze stalowni. Spust surówki. Robotnicy przy pracy. Przyglądający się robotnicy i zebrani goście.

Numer tematu: 10
Obiekt: huta
Zdarzenie: produkcja stali w Elblągu
Czas akcji: 1948
Miejsce akcji: Elbląg
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:14Zakłady przemysłowe w Elblągu.
00:00:05:12Zebrani robotnicy na uroczystości w hucie.
00:00:12:04Spust stali.
00:00:41:00Hutnicy przy pracy.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Zakłady w Elblągu uznane zostały przez ministra Minca na Zjeździe Przemysłowym w Szczecinie, jako jeden z najważniejszych obiektów odbudowy w Polsce. Zakłady te podjęły z zapałem apel górników Zabrza, nie tylko wykonując ale i przekraczając podjęte zobowiązania. Jesteśmy właśnie świadkami otwarcia i uruchomienia nowej stalowni. W obecności licznie zebranych robotników i gości pierwsza stal opuszcza piec martenowski. Płynie rozżarzona do białości masa. Powstaną z niej kilometry stalowych szyn, piętra żelbetonowych domów, traktory i pługi. Zrobiliśmy nowy krok na drodze do uprzemysłowienia kraju. Zakłady w Elblągu spełniają doniosłe zadanie w gospodarce narodowej Polski.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę