Dzieci PCK

Dzieci PCK
Loading the player ...
Tytuł pełny: Dzieci PCK. Chrzest dzieci repatriowanych z Niemiec
Data wydania: 1947-03-20
Czas trwania: 00:42
Kategorie tematyczne: dzieci
opis filmu
O filmie

Zgromadzeni w kaplicy ludzie. Ksiądz udziela chrztu dzieciom.

Numer tematu: 3
Osoba: Jerzy Ziętek (wicewojewoda śląsko-dąbrowski), Aleksander Zawadzki (wojewoda śląsko-dąbrowski)
Obiekt: kaplica PCK
Zdarzenie: chrzest dzieci
Czas akcji: 1947
Miejsce akcji: Katowice
Wymiana zagraniczna: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Welt im Film
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:01Napis: „DZIECI P.C.K.”, w tle wnętrze kaplicy, ludzie i siostry PCK trzymające małe dzieci na rękach.
00:00:14:13Ksiądz chrzci dzieci.
00:00:19:07Twarze małych dziewczynek.
00:00:23:18Wojewoda (ojciec chrzestny) z dzieckiem na ręku.
00:00:27:20Wicewojewoda Ziętek z chrześniakiem.
00:00:30:12Ojciec chrzestny zakłada dziecku medalik.
00:00:34:09Twarze dzieci.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W kaplicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach odbył się chrzest 11 sierot polskich repatriowanych z Niemiec. Uniknęły one szczęśliwie germanizacji. Rodzicami chrzestnymi byli przedstawiciele społeczeństwa śląskiego z wojewodą Zawadzkim i wicewojewodą Ziętkiem na czele. Niepomne na powagę chwili niemowlęta płaczą rzewnymi łzami. Chrześniaczką wojewody została Marysia Motykówna. Wicewojewoda Ziętek wybrał sobie dla odmiany chłopca. Społeczeństwo śląskie żywo interesuje się losem dzieci zwróconych ojczyźnie.

zwiń zakładkę
komentarz
komentarz redakcyjny

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania autora komentarza, podajemy trzech autorów komentarzy kronik.


komentarz eksperta

Bezcennym walorem PKF jest obiektywny zapis wydarzeń tak wyjątkowych, jak to pokazane w reportażu. W świetlicy PCK prowadzonej przez zakonnice - które już niedługo komuniści pozbawią możliwości pracy publicznej - ojcami chrzestnymi osieroconych dzieci zostają: niepokorny wobec władzy ludowej, ale zasłużony dla Śląska, wieloletni wojewoda Ziętek i czołowy komunista, współtwórca stalinowskiego aparatu terroru i członek ścisłego kierownictwa PZPR, Zawadzki. Wkrótce postawa tego ostatniego wobec Kościoła diametralnie się zmieni. W 1947 roku kierowane m.in. przez kler placówki Polskiego Czerwonego Krzyża pełnią ważną rolę w poszukiwaniu osób zaginionych podczas wojny i w opiece nad potrzebującą młodzieżą. Za kilkanaście miesięcy majątek organizacji zostanie upaństwowiony, a jej członkowie będą wykluczani z pracy opiekuńczej. Rolę tę przejmą świetlice Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, licznie powoływane w celu ideologicznego wychowania nowego pokolenia. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę