Dzieci PCK

Dzieci PCK
Loading the player ...
Full title: Dzieci PCK. Chrzest dzieci repatriowanych z Niemiec
Release Date: 1947-03-20
Duration: 00:42
Subject Categories: dzieci
overview
About the film

Zgromadzeni w kaplicy ludzie. Ksiądz udziela chrztu dzieciom.

Director of Photography: Antoni Makarewicz
Subject Number: 3
Person: Jerzy Ziętek (wicewojewoda śląsko-dąbrowski), Aleksander Zawadzki (wojewoda śląsko-dąbrowski)
Object: kaplica PCK
Event: chrzest dzieci
Time: 1947
Place: Katowice
Foreign Exchange: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Welt im Film
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:01Napis: „DZIECI P.C.K.”, w tle wnętrze kaplicy, ludzie i siostry PCK trzymające małe dzieci na rękach.
00:00:14:13Ksiądz chrzci dzieci.
00:00:19:07Twarze małych dziewczynek.
00:00:23:18Wojewoda (ojciec chrzestny) z dzieckiem na ręku.
00:00:27:20Wicewojewoda Ziętek z chrześniakiem.
00:00:30:12Ojciec chrzestny zakłada dziecku medalik.
00:00:34:09Twarze dzieci.
hide tab
reader text

W kaplicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach odbył się chrzest 11 sierot polskich repatriowanych z Niemiec. Uniknęły one szczęśliwie germanizacji. Rodzicami chrzestnymi byli przedstawiciele społeczeństwa śląskiego z wojewodą Zawadzkim i wicewojewodą Ziętkiem na czele. Niepomne na powagę chwili niemowlęta płaczą rzewnymi łzami. Chrześniaczką wojewody została Marysia Motykówna. Wicewojewoda Ziętek wybrał sobie dla odmiany chłopca. Społeczeństwo śląskie żywo interesuje się losem dzieci zwróconych ojczyźnie.

hide tab
comment
komentarz redakcyjny

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania autora komentarza, podajemy trzech autorów komentarzy kronik.


komentarz eksperta

Bezcennym walorem PKF jest obiektywny zapis wydarzeń tak wyjątkowych, jak to pokazane w reportażu. W świetlicy PCK prowadzonej przez zakonnice - które już niedługo komuniści pozbawią możliwości pracy publicznej - ojcami chrzestnymi osieroconych dzieci zostają: niepokorny wobec władzy ludowej, ale zasłużony dla Śląska, wieloletni wojewoda Ziętek i czołowy komunista, współtwórca stalinowskiego aparatu terroru i członek ścisłego kierownictwa PZPR, Zawadzki. Wkrótce postawa tego ostatniego wobec Kościoła diametralnie się zmieni. W 1947 roku kierowane m.in. przez kler placówki Polskiego Czerwonego Krzyża pełnią ważną rolę w poszukiwaniu osób zaginionych podczas wojny i w opiece nad potrzebującą młodzieżą. Za kilkanaście miesięcy majątek organizacji zostanie upaństwowiony, a jej członkowie będą wykluczani z pracy opiekuńczej. Rolę tę przejmą świetlice Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, licznie powoływane w celu ideologicznego wychowania nowego pokolenia. (MKC)

hide tab