Niemcy. Żywność dla Niemiec

Niemcy. Żywność dla Niemiec
Loading the player ...
Tytuł pełny: Niemcy. Żywność dla Niemiec
Data wydania: 1947-03-20
Czas trwania: 01:22
Kategorie tematyczne: wydarzenia światowe
opis filmu
O filmie

Statki w porcie. Wyładunek towaru ze statku. Wyprowadzanie bydła z wagonów. Paczki. Budowa domków.

Numer tematu: 9
Zdarzenie: pomoc dla Niemiec
Czas akcji: 1947
Miejsce akcji: Niemcy
Wymiana zagraniczna: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Welt im Film
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:15Plansza: „Z CAŁEGO świata”.
00:00:06:16Napis: „NIEMCY”, w tle rozładunek statku stojącego w porcie.
00:00:11:00Załadunek paczek do wagonów.
00:00:12:22Rozładunek worków z towarem.
00:00:17:08Etykieta irlandzkiego Czerwonego Krzyża.
00:00:21:15Wyprowadzanie z wagonów bydła.
00:00:29:20Wyładunek mięsa mrożonego.
00:00:34:03Amerykańska naklejka na wagonie.
00:00:36:18Wyładunek paczek i worków amerykańskich.
00:00:54:16Rozładunek towarów ze Szwajcarii.
00:01:04:09Sprzedaż towarów w sklepie.
00:01:08:12Uśmiechnięta klientka.
00:01:12:20Robotnicy budujący domki.
00:01:17:09Gotowe domki.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W chwili, gdy wielka czwórka zastanawia się, jak zdenazyfikować Niemcy, z całego świata płyną do niemieckich portów transporty żywności. Irlandczycy przysyłają woły dla mieszkańców Berlina. Niemcy chwalą sobie bardzo irlandzkie befsztyki.
Ameryka uszczęśliwia Niemców paczkami UNRRA. Od chwili zakończenia wojny nadeszło do Niemiec ponad milion ton amerykańskiej żywności.
Szwajcarscy przyjaciele Niemiec również nie próżnują. Istnieje plan dostarczania Niemcom 700 tysięcy ton żywności do końca bieżącego roku. Sklepy niemieckie zapełniają się po brzegi. Są tu wyborowe konserwy, owoce i czekolada.
W miastach wyrastają całe kolonie angielskich domków. Niemcy twierdzą, że nie mogą stać się demokratami, dopóki alianci nie przywrócą im pełnego dobrobytu.

zwiń zakładkę
komentarz

UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) organizacja utworzona przez Narody Zjednoczone w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakończeniu II wojny światowej. Ok 70% świadczeń na rzecz UNRRA pochodziło z USA. Największymi odbiorcami były Chiny, Polska, Włochy, Jugosławia.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę