Dziennikarze zagraniczni w Warszawie

Dziennikarze zagraniczni w Warszawie
Loading the player ...
Tytuł pełny: Dziennikarze zagraniczni w Warszawie. Zwiedzanie miasta
Data wydania: 1945-07-21
Kategorie tematyczne: historia
opis filmu
O filmie

Dziennikarze chodzą po ulicach i ruinach zniszczonego miasta.

Numer tematu: 4
Zdarzenie: przyjazd dziennikarzy zagranicznych do Warszawy
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:22Dziennikarze zagraniczni na ulicach zniszczonej Warszawy.
00:00:10:15Dziennikarze patrzą na ruiny budynków.
00:00:14:02Zniszczony drapacz chmur w Warszawie.
00:00:18:01Dziennikarze robią notatki i rozmawiają ze sobą.
00:00:26:00Dziennikarze wśród ruin Starego Miasta.
00:00:40:18Dziennikarze fotografują ruiny.
00:00:43:00Dziennikarze robią notatki.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Uznanie Rządu Jedności Narodowej przez wszystkie niemal państwa europejskie i pozaeuropejskie spowodowały dalszy wzrost zainteresowania sprawami polskimi zagranicą. W Polsce bawi obecnie grupa dziennikarzy zagranicznych, licząca 20 osób. W skład wycieczki wchodzą współpracownicy pism angielskich, francuskich i sowieckich. W pierwszych relacjach przesłanych zagranicę drogą radiową dziennikarze opisują ogrom zniszczeń, jakim uległa Warszawa, i wypowiadają się za udzieleniem Polsce jak najdalej idącej pomocy międzynarodowej na cele odbudowy kraju.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę