Niemcy opuszczają Polskę

Niemcy opuszczają Polskę
Loading the player ...
Tytuł pełny: Niemcy opuszczają Polskę - Wrocław (repatriacja)
Data wydania: 1946-03-29
Czas trwania: 03:12
Kategorie tematyczne: historia, społeczeństwo
opis filmu
O filmie

Niemieckie rodziny, wozy z tobołami. Posiłek rozdawany z kotła na ulicy. Eleganccy panowie odjeżdżają ciężarówką. Archiwalne zdjęcia z roku 1944 - wysiedleni warszawiacy w pochodzie do obozu w Pruszkowie. Dworzec. Wrocław Świebodzki, Niemcy z dobytkiem pakują się do wagonów.

Zdjęcia: Adolf Forbert
Numer tematu: 1
Zdarzenie: Niemcy opuszczają Polskę
Czas akcji: 1946-03
Miejsce akcji: Warszawa, Wrocław
Wymiana zagraniczna: Gaumont British, Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 10/46".
00:00:20:02Bagaże niemieckie ustawione na placu - ujęcie z góry.
00:00:27:20Niemcy wśród bagaży.
00:00:31:03Sanitariuszka PCK rozmawia z młodym mężczyzną - panorama na stojących obok: kobietę i mężczyznę.
00:00:35:09Uśmiechnięte, zdrowe dzieci niemieckie przy bagażach.
00:00:44:19Dwaj młodzi uśmiechnięci chłopcy.
00:00:45:12Kobieta nalewa w menażki gorącą zupę - ujęcie z boku.
00:00:48:11Kobieta nalewa dymiącą zupę.
00:00:51:13Repatrianci odbierają napełnione naczynia.
00:00:58:05Śmiejąca się kobieta.
00:01:00:15Uśmiechnięty chłopczyk je bułkę.
00:01:01:04Przechodzi kobieta z plecakiem, uśmiechając się.
00:01:04:00Niemieccy profesorowie wchodzą na ciężarówkę.
00:01:06:08Profesorowie stoją przed wejściem na ciężarówkę.
00:01:11:04Profesor palący papierosa.
00:01:12:19Stosy kufrów i pak.
00:01:15:00Ciężarówka odjeżdża.
00:01:24:05Bagaż na wozach.
00:01:25:12Pies na wozie między pakunkami.
00:01:26:14Dwoje dzieci siedzi na paczkach.
00:01:27:08Przejeżdża wózek z bagażem.
00:01:30:12Rodzina popycha wózek z bagażem.
00:01:33:00Przejeżdżają wózki z bagażem.
00:01:37:03Rodziny ewakuowanych popychają wózki z bagażem - ujęcie z góry.
00:01:42:03Wrocław. Sznur ewakuowanych rodzin.
00:01:48:14ZDJĘCIA ARCHIWALNE z roku 1944: kolumna gonionych do Pruszkowa Warszawiaków.
00:02:02:18ZDJĘCIA ARCHIWALNE z roku 1944: ewakuowani Warszawiacy przy barakach.
00:02:06:18ZDJĘCIA ARCHIWALNE z roku 1944: ludność Warszawy w drodze do obozu w Pruszkowie.
00:02:15:05Kolumna repatriantów niemieckich.
00:02:16:13Peron we Wrocławiu Świebodzkim.
00:02:19:18Dziecko na tobołkach na wózku.
00:02:23:12Repatrianci z wózkami przy pociągu.
00:02:26:03Repatrianci na peronie.
00:02:31:03Repatrianci przed wagonem Polskiego Czerwonego Krzyża.
00:02:32:02Zakonnice pomagają wnieść do wagonu chorą kobietę.
00:02:37:12Przechodzi chłopiec z tobołkiem na plecach.
00:02:41:13Kobiety wsiadają do pociągu, wkładają bagaże.
00:02:52:07Wnętrze wagonu, piecyk, przygotowane drewno.
00:02:56:11Piecyk zainstalowany w wagonie obok którego leży drewno.
00:02:57:21Kobieta ze stosem koców.
00:02:59:03Ładowanie koców do wagonów.
00:03:04:06Mężczyźni i kobiety przy drzwiach wagonów.
00:03:06:03Repatrianci na tle wagonów, śmieją się.
00:03:09:15Tłum repatriantów na peronie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Niemcy opuszczają Polskę. Niech zabierają swoje manatki i niech wynoszą się do swojej ojczyzny. Nie prześladujemy ich. (Nie utrudniamy) im repatriacji. Przeciwnie, władze polskie czynią wszystko, by ułatwić Niemcom wyjazd z Polski. Świadczą o tem [!] najlepiej humory wyjeżdżających. Stolica Apostolska oficjalnie protestowała przeciwko brutalnemu traktowaniu wysiedlanych Niemców. Szkoda, że nie ma tu przedstawicieli Watykanu. Przekonaliby się, że nie było powodu do opłakiwania tragicznej doli Niemców. Ci panowie to niemieccy profesorowie uniwersytetu we Wrocławiu. Samochodu dostarczyli im nasi uczeni, którzy przybyli tu w celu zorganizowania polskiego uniwersytetu. Tak wygląda dziś Wrocław. Te tłumy Niemców bez wzruszenia żegnają dotychczasowe miejsce zamieszkania. Nie szukamy na nich zemsty. Nie przypominamy im, jak traktowali nas w groźnych dniach września '44 roku. Tak wyglądała tragiczna droga Polaków z Warszawy do obozu w Pruszkowie. A tak wyjeżdżają Niemcy. Piecyki w wagonach, koce, toboły, aprowizacja. Niczego nam nie żal. Szczęśliwej drogi! Żegnamy na zawsze!

zwiń zakładkę
komentarz

Dulag 121 Pruszków był niemieckim obozem przejściowym, w którym gromadzono cywilną ludność z Warszawy oraz z okolicznych miejscowości, wypędzaną z domów w trakcie oraz po zakończeniu powstania warszawskiego.
Antagonistyczne nastroje w relacjach polsko-niemieckich były w pierwszych powojennych miesiącach zupełnie zrozumiałe. Rany doznane w czasie lat okupacji musiały goić się powoli. Operatorowi i autorowi komentarza zabrakło tu jednak zawodowego obiektywizmu. Niemcy opuszczający zajmowane dotychczas przez pokolenia ziemie na Śląsku i w Wielkopolsce, tak naprawdę niczym nie różnią się od Polaków w tym samym czasie wysiedlanych ze Wschodu. Pękate toboły podróżnych sugerują dobra, które mogłyby przypaść w udziale polskim mieszkańcom, zadowolone twarze kontrastują z umęczonym wizerunkiem Polaków opuszczających Warszawę po upadku powstania. Niezwykle zjadliwy, pełen nienawiści komentarz jest pod tym względem wyjątkowy w historii PKF. Kilka miesięcy później, być może na skutek uzasadnionych interwencji, relacja o wysiedlaniu Niemców będzie już o wiele bardziej łagodna (PKF 23/46).
Do roku 1948 z terenów polskich wysiedlono ok. 3 mln Niemców. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę