Nigdy więcej wojny!

Nigdy więcej wojny!
Loading the player ...
Tytuł pełny: Nigdy więcej wojny! Demonstracje pokojowe. Wiec w Hali Ludowej
Data wydania: 1955-03-16
Data realizacji zdjęć: 1955-03-09
Kategorie tematyczne: polityka
opis filmu
O filmie

Relacja z sesji Światowej Rady Pokoju w Wiedniu i antywojennych demonstracji w Europie. Sala obrad Światowej Rady Pokoju - przemówienia i podpisywanie Apelu Wiedeńskiego. Japońskie ofiary bomby atomowej. Demonstracje w Niemczech Zachodnich, czechosłowackiej Ústí i Rumunii. Wiec Komitetu Frontu Narodowego we Wrocławiu - migawki.

Zdjęcia: Jerzy Pyrkosz
Opracowanie dźwiękowe: Stefan Zawarski
Numer tematu: 1-2
Osoba: Frédéric Joliot-Curie (francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla, prezydent Światowej Rady Pokoju), Leopold Infeld (polski naukowiec, fizyk-teoretyk, członek prezydium PAN, członek Światowej Rady Pokoju), Dionizy Smoleński (polski naukowiec, rektor Politechniki Wrocławskiej), Teodor Marchlewski (polski naukowiec, biolog-genetyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm)
Obiekt: Hala Ludowa we Wrocławiu
Zdarzenie: sesja Światowej Rady Pokoju w Wiedniu, wiec Komitetu Frontu Narodowego we Wrocławiu
Czas akcji: 1955
Miejsce akcji: Wiedeń, Wrocław, NRF, Japonia, Rumunia, Ústí (Uście)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Opis sekwencji
00:00:00:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 12/55”.
00:00:16:15Napis: „Nigdy więcej wojny!”. W tle uczestnicy wiedeńskiej sesji Światowej Rady Pokoju.
00:00:21:09Uczestnicy obrad przy stołach i ze słuchawkami na uszach (różne ujęcia).
00:00:29:14Frédéric Joliot-Curie przemawia z trybuny, w tle dwoje innych uczestników.
00:00:32:12Wybuch bomby atomowej.
00:00:36:03Japońscy rybacy - ofiary bomby atomowej: mężczyzna demonstruje okaleczone plecy. Ludzie z obandażowanymi twarzami.
00:00:43:15Uczestnicy sesji podpisują apel.
00:00:46:17Profesor Leopold Infeld podpisuje apel.
00:00:47:12Tekst Apelu Wiedeńskiego z podpisami.
00:00:51:21Manifestujący z transparentami i pochodniami w Niemczech Zachodnich.
00:01:02:24Inna antywojenna manifestacja uliczna - wśród uczestników m.in. kobieta z wózkiem, starszy mężczyzna na wózku i młody bez nogi idący o kulach.
00:01:16:21Tłum zgromadzony na wiecu młodzieży z Czechosłowacji i NRD w Usti nad Łabą - widok z lotu ptaka.
00:01:24:24Uczestnicy wiecu na tle słowa „pokój” w różnych językach.
00:01:26:18Wiec pokoju w Rumunii - widok ogólny sali i prezydium.
00:01:31:06Wrocławska Hala Ludowa: zgromadzeni na wiecu - widok ogólny sali.
00:01:41:22Profesor Dionizy Smoleński na mównicy.
00:01:45:02Uczestnicy wiecu.
00:01:48:24Profesor Teodor Marchlewski odczytuje Apel Wiedeński.
00:01:51:07Uczestnicy wiecu.
00:01:54:21Członkowie prezydium stoją.
00:01:56:15Uczestnicy wiecu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Światowa Rada Pokoju na sesji w Wiedniu obradowała nad sytuacją międzynarodową. Przedstawiciele wszystkich narodów świata ze szczególną troską mówili o największej groźbie dla ludzkości: o widmie wojny atomowej. Oto japońscy rybacy, którzy znaleźli się w strefie działania pyłu atomowego, oto ofiary niepoczytalnych prób amerykańskiego imperializmu. Światowa Rada Pokoju wystosowała apel do wszystkich narodów świata: żądamy natychmiastowego zakazu i zniszczenia broni atomowej. Miliony ludzi wszystkich narodów, ras i kontynentów walczą przeciwko groźbie wojny. Z niespodziewaną siłą i rozmachem przebiega akcja protestacyjna przeciwko remilitaryzacji Niemiec właśnie w Niemczech Zachodnich. Młodzież niemiecka, matki, ofiary minionej wojny idą w pierwszych szeregach wielotysięcznych manifestacji. W Ústí nad Łabą wspólny wiec młodzieży Czechosłowacji i NRD.
W odpowiedzi na Apel Wiedeński naród polski raz jeszcze zademonstruje swą jednomyślność. Mieszkańcy Wrocławia na wiecu w Hali Ludowej omawiają uchwały Światowej Rady Pokoju. Polska zna dobrze niemiecki imperializm, Polska zna dobrze okrucieństwa i nieszczęścia wojny. Pod Apelem Wiedeńskim nie zabraknie podpisu ani jednego Polaka - patrioty.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę