similar to: Po mnie cho��by ���Potop���. Nowa ksi����ka o Jerzym Hoffmanie