similar to: Przysposobienie wojskowe kobiet w Polsce