Przysposobienie wojskowe chłopców

Przysposobienie wojskowe chłopców
Loading the player ...
Full title: Przysposobienie wojskowe chłopców
Signature: MF.865
Release Date: 1939
Date of Production: 1939
Duration: 0:00:56
Subject Categories: nauka i oświata, społeczeństwo
overview
About the film

Materiał przedstawiający zajęcia przysposobienia wojskowego chłopców ze Związku Strzeleckiego.

Subject Number: 4
Time: 1939
Place: Polska
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: mono
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Chłopcy w mundurkach stoją na baczność przed sztandarem.
00:00:05:01Chłopcy w mundurkach stojący w szeregach.
00:00:09:11Oddział chłopców podczas musztry.
00:00:20:22Mapa Polski.
00:00:25:19Chłopcy podczas zajęć z instruktorami wojskowymi.
00:00:38:12Nauka strzelania.
00:00:50:01Wręczanie dyplomów.
hide tab
reader text

Przysposobienie wojskowe wywodzi się ze Związku Strzeleckiego, który jest największą i najstarszą organizacją tego typu. Przedstawiamy odcinek pracy Związku Strzeleckiego wśród młodzieży zorganizowany w oddziałach „Orląt”. Tysiące tych oddziałów rozsianych po całej Polsce stanowi doskonałą szkołę ideowego i wojskowego wychowania młodego pokolenia. Orlęta latem odbywają ćwiczenia polowe w swych oddziałach i na obozach, a zimą zdobywają w świetlicach wiadomości teoretyczne we wszystkich działach pracy Związku Strzeleckiego.

hide tab