similar to: Czechos��owacja. Polski O��rodek Informacyjny