Czechosłowacja. Kongres Partii

Czechosłowacja. Kongres Partii
Loading the player ...
Full title: Czechosłowacja. Kongres Partii Komunistycznej
Release Date: 1949-06-15
overview
About the film

Obrady Kongresu Partii Komunistycznej. Przemówienie prezydenta Klementa Gottwalda. Wiec mieszkańców Pragi.

Supervisor: Olga Borzechowa
Subject Number: 4
Person: Klement Gottwald (czechosłowacki polityk komunistyczny, prezydent Czechosłowacji), Gieorgij Malenkow (radziecki działacz państwowy i partyjny, premier ZSRR)
Time: 1949
Place: Praga
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:06:09Napis: "CZECHOSŁOWACJA". Ulice Pragi.
00:00:09:03Obrady kongresu.
00:00:20:16Klement Gottwald.
00:00:36:07Delegaci na kongres.
00:00:51:08Brawa.
00:00:55:12Gieorgij Malenkow.
00:01:00:18Wielki portret Klementa Gottwalda, wiec mieszkańców Pragi.
hide tab
reader text

W Pradze obradował IX Kongres Komunistycznej Partii Czechosłowackiej. Długo i serdecznie witali delegaci przybyli ze wszystkich zakątków kraju przewodniczącego KPCz, prezydenta Gottwalda. prezydent nakreślił drogi, jakimi narody Czechosłowacji pod przewodnictwem partii dążyć będą do zbudowania socjalizmu w kraju. podkreślił również znaczenie planu pięcioletniego, którego zadaniem jest nie tylko odbudowa gospodarki, lecz przede wszystkim przebudowa gospodarki narodowej. Zjazd wybrał ponownie prezydenta Gottwalda na przewodniczącego KPCz. W obradach brały udział delegacje partii komunistycznej z całego świata. Delegacji radzieckiej przewodniczył członek biura politycznego WKP(b), Malenkow. Zakończeniem zjazdu był potężny wiec na Starym Rynku w Pradze. Tysiączne [sic] rzesze zebranych dały wyraz swej miłości do prezydenta Gottwalda i zaufania do kierownictwa partii komunistycznej, która prowadzi narody Czechosłowacji do socjalizmu.

hide tab