similar to: Sekretarz stanu Istv��n B��rczy w Warszawie