ZSRR. Wypas kaukaskich owiec

ZSRR. Wypas kaukaskich owiec
Loading the player ...
Full title: Z całego świata. ZSRR. Wypas kaukaskich owiec
Release Date: 1948-06-02
Duration: 00:53
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Widok gór Kaukazu. Pasące się owce na pastwisku.

Subject Number: 9
Event: wypas owiec
Time: 1948
Place: Kaukaz
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:06Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA POLSKA KRONIKA FILMOWA".
00:00:06:18Napis: "Z.S.R.R.", w tle owce pasące się na łące.
00:00:11:18Owce wychodzą z zagrody.
00:00:16:04Stado owiec.
00:00:29:12Owce piją wodę z jeziora.
00:00:40:23Pasterz pilnujący owiec.
00:00:46:12Owce na pastwisku.
hide tab
reader text

Jesteśmy w górach dalekiego Kaukazu. Przeszło 20 tysięcy owiec należących do jednego tylko kołchozu wyszło na pastwisko. Dzięki umiejętnej gospodarce hodowlanej coraz bardziej zwiększa się w Związku Radzieckim pogłowie owiec, coraz więcej wełny przybywa do fabryk tekstylnych.

hide tab