ZSRR. Wypas kaukaskich owiec

ZSRR. Wypas kaukaskich owiec
Loading the player ...
Tytuł pełny: Z całego świata. ZSRR. Wypas kaukaskich owiec
Data wydania: 1948-06-02
Czas trwania: 00:53
Kategorie tematyczne: gospodarka
opis filmu
O filmie

Widok gór Kaukazu. Pasące się owce na pastwisku.

Numer tematu: 9
Zdarzenie: wypas owiec
Czas akcji: 1948
Miejsce akcji: Kaukaz
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:06Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA POLSKA KRONIKA FILMOWA".
00:00:06:18Napis: "Z.S.R.R.", w tle owce pasące się na łące.
00:00:11:18Owce wychodzą z zagrody.
00:00:16:04Stado owiec.
00:00:29:12Owce piją wodę z jeziora.
00:00:40:23Pasterz pilnujący owiec.
00:00:46:12Owce na pastwisku.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Jesteśmy w górach dalekiego Kaukazu. Przeszło 20 tysięcy owiec należących do jednego tylko kołchozu wyszło na pastwisko. Dzięki umiejętnej gospodarce hodowlanej coraz bardziej zwiększa się w Związku Radzieckim pogłowie owiec, coraz więcej wełny przybywa do fabryk tekstylnych.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę