IV Zjazd TPPR

IV Zjazd TPPR
Loading the player ...
Full title: IV Zjazd TPPR
Release Date: 1952-12-17
Duration: 00:56
Subject Categories: polityka, kultura i sztuka
overview
About the film

Ujęcia ze zjazdu TPPR w budynku Politechniki Warszawskiej. Portrety Stalina i Bieruta. Przemówienie Aleksandra Zawadskiego, oklaski.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Witold Jabłoński
Subject Number: 3
Person: Edward Ochab (sekretarz KC PZPR), Jurij Zawadski (rosyjski reżyser, aktor)
Object: budynek Politechniki Warszawskiej
Event: IV zjazd TPPR
Time: 1952
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:12Napis: „IV Zjazd TPPR”. Gmach Politechniki Warszawskiej. Widoczne napisy: „ZJAZD T.P.P-R NIECH ŻYJE PRZYJAŹŃ POLSKO-RADZIECKA RĘKOJMIA NIEPODLEGŁOŚCI I ROZKWITU POLSKI LUDOWEJ”.
00:00:06:06Wnętrze budynku. Widoczne portrety Stalina i Bieruta podpisane „RĘKOJMIA UMOCNIENIA”.
00:00:08:13Stoły prezydialne. Tłumy w sali. Ujęcie z góry.
00:00:14:16Prezydium.
00:00:16:20Przemawia Ochab.
00:00:21:13Oklaski. Widoczne tabliczki z nazwami miast.
00:00:25:09Do prezydium podchodzi delegacja radziecka. Na mównicę wchodzi Zawadski.
00:00:29:19Przemawia Zawadski.
00:00:42:11Oklaski.
00:00:43:13Wśród klaszczących, kobiety w strojach ludowych.
00:00:46:17Zawadski schodzi z mównicy, Maria Sobczak wręcza mu kwiaty.
00:00:50:13Prezydium klaszcze.
00:00:53:16Oklaski wśród publiczności.
hide tab
reader text

W Warszawie zakończył swe obrady IV Krajowy Zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przewodniczący Zarządu Głównego Edward Ochab mówił o wielkim rozwoju Towarzystwa, liczącego dzisiaj ponad cztery i pół miliona członków. Gorące powitanie zgotowano znakomitemu reżyserowi teatru imienia Mossowieta, Zawadskiemu, który pozdrowił zjazd w imieniu narodu radzieckiego. Obrady zjazdu stały się manifestacją przyjaźni narodu polskiego dla naszego sojusznika i przyjaciela, dla wielkiego Kraju Rad.

hide tab