Żuławy zabezpieczone

Żuławy zabezpieczone
Loading the player ...
Full title: Żuławy zabezpieczone
Release Date: 1953-03-04
Duration: 01:27
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Wał przeciwsztormowy. Lód i śnieg przed wałem. Kanały melioracyjne. Pompy odprowadzające wodę do kanałów zbiorczych.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 6
Event: odwadnianie ziem na Żuławach Gdańskich
Time: 1953
Place: Żuławy Gdańskie
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:07Napis: "Żuławy zabezpieczone". W tle zabudowania i kanały na Żuławach Gdańskich.
00:00:23:14Wał przeciwsztormowy.
00:00:31:18Lód i śnieg przed wałem przeciwsztormowym.
00:00:47:15Rowy melioracyjne.
00:01:03:01Przepompownia podczas pracy.
00:01:12:00Odprowadzanie wody do kanałów zbiorczych.
00:01:16:06Ruch wodny na kanale.
hide tab
reader text

Żuławy Gdańskie. 200 000 hektarów żyznych ziem, zatopionych przez uciekające wojska hitlerowskie, odwodnione zostały dzięki ogromnemu wysiłkowi polskich inżynierów, techników i robotników już w 1951 roku. Wały betonowe wytrzymały najwyższy poziom fali wiślanej. Potężne umocnienia przeciwsztormowe nie pozwoliły spiętrzonym wodom Bałtyku wedrzeć się na tereny leżące poniżej poziomu morza. 20 000 kilometrów rowów i kanałów melioracyjnych skutecznie pomaga w zabezpieczeniu żyznych ziem na Żuławach. Dniem i nocą pracują pompy odprowadzające wodę do kanałów zbiorczych. Dzięki kredytom państwowym i ofiarności służby wodno-melioracyjnej Żuławy są zabezpieczone przed powodzią i sztormami.

hide tab