Jubileusz poety – rewolucjonisty

Jubileusz poety – rewolucjonisty
Loading the player ...
Full title: Jubileusz poety – rewolucjonisty. Jubilat Władysław Broniewski
Release Date: 1950-10-04
Duration: 01:35
Subject Categories: osobowość
overview
About the film

Poeta przy biurku. Poeta odbiera kwiaty podczas spotkania. Władysław Broniewski recytuje swój wiersz.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 8-9
Person: Władysław Broniewski (poeta Polski)
Event: Jubileusz poety Władysława Broniewskiego
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:00Napis: „Jubileusz poety – rewolucjonisty”, w tle książki z twórczością Władysława Broniewskiego.
00:00:07:14Władysław Broniewski siedzący przy biurku.
00:00:23:18Broniewski stojący na mównicy przed pracownikami ZWUT.
00:00:28:18Kobiety wręczają poecie kwiaty.
00:00:45:00Władysław Broniewski deklamuje wiersz: „Most Poniatowski”.
00:01:36:15Słuchacze biją brawo.
hide tab
reader text

Władysław Broniewski obchodzi dziś 25-lecie swej twórczości poetyckiej. Broniewski – poeta, Broniewski – rewolucjonista jest związany z życiem i walką polskich mas pracujących ostatniego ćwierćwiecza. Znali wiersze Broniewskiego walczący o sprawiedliwość robotnicy. Uczyli się ich w celach więziennych działacze rewolucyjni. Dziś słuchają go warszawscy robotnicy w swoich świetlicach i klubach. Dziś poeta buntu i walki może warszawskim robotnikom mówić o pięknie i potędze ich pracy.
„Most Poniatowskiego”. „
„Drogi zburzone,/ miasta w ruinie,/ historia/ gnie nas i łamie,/ lecz – »nie zginęła»,/ nigdy nie zginie,/ my ją dźwigniemy sami!/ Sterczą pod niebo gruzy Warszawy,/ wre robota nad rumowiskiem./ Z gruzów zwycięstwa,/ z odłamków sławy/ most budujemy/ przez Wisłę./ Lud,/ co przed wrogiem karku nie schylał,/ dźwiga/ za przęsłem przęsło. /Filar pod niebo!/ Łuki na filar!/ Wzwyż!/ W dal!/ W socjalizm!/ W zwycięstwo!/ Most – narodowi,/ roboczym masom,/ niech przezeń przejdą/ wojskiem./ Trzeba zapału,/ trudu i czasu./ Most budujemy:/ Polskę”.

hide tab