Wezwanie Józefa Szulca

Wezwanie Józefa Szulca
Loading the player ...
Full title: Wezwanie Józefa Szulca. 100% wykorzystanie maszyn górniczych
Release Date: 1950-06-28
Duration: 01:54
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Górnik Józef Szulc, brygadzista kopalni im. Józefa Stalina (KWK „Sosnowiec”). Górnicy przy maszynach w kopalni. Górnicy podczas kursu w Instytucie Węglowym. Instruktorzy objaśniają działanie maszyn.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Olgierd Samucewicz
Subject Number: 3
Person: Jerzy Próchnik (ślusarz z kopalni „Szombierki”), Józef Szulc (górnik kopalni im. Józefa Stalina), Paweł Wodniok (sztygar maszynowy z kopalni „Siemianowice”)
Event: górnik Józef Szulc wzywa górników do współzawodnictwa
Time: 1950
Place: Katowice
Foreign Exchange: Magyar Film, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:08Napis: „Wezwanie Józefa Szulca”, w tle górnicy pracujący w kopalni.
00:00:06:21Górnik Józef Szulc w rozmowie z innym górnikiem.
00:00:15:18Górnicy podczas pracy w kopalni.
00:00:23:14Transporter zgrzebłowy podczas pracy.
00:00:29:15Górnicy obserwują pracę transportera.
00:00:53:06Górnicy na kursie z obsługi maszyn.
00:01:34:16Górnik Jerzy Próchnik uczy się działania wrębiarki.
hide tab
reader text

Józef Szulc, brygadzista kopalni im. Józefa Stalina, wezwał górników do nowej formy współzawodnictwa pracy. „Przez pełne wykorzystanie wszystkich urządzeń mechanicznych możemy dać tysiące dodatkowych ton węgla i przyśpieszyć wykonanie planu sześcioletniego” – oświadczył Józef Szulc.
Nowa metoda obsługi transportera zgrzebłowego, oparta na dokładnej znajomości mechanizmu, pozwala na zwiększenie wydobycia, równocześnie zaś oszczędza na jednej zmianie pracę pięciu ludzi. Inicjatywa Szulca jest związana z coraz większą mechanizacją naszego przemysłu węglowego i wymaga od górników dokładnej znajomości maszyn.
Katowicki Instytut Węglowy uruchomił 10-tygodniowy kurs dozoru maszynowego dla sztygarów, mechaników i ślusarzy kopalnianych. Pod kierownictwem doświadczonych instruktorów słuchacze zaznajamiają się z budową i działaniem ładowarek różnej konstrukcji. Jerzy Próchnik, ślusarz z kopalni „Szombierki” uczy się racjonalnego stosowania wrębiarki typu DSS 20. Wskazówek udziela mu Paweł Wodniok, sztygar maszynowy z kopali „Siemianowice”. Maszyny węglowe zwiastują prawdziwą rewolucję w dziedzinie metod wydobycia węgla.

hide tab