Nowe kursy agronomów

Nowe kursy agronomów
Loading the player ...
Full title: Nowe kursy agronomów. Kurs agronomów POM
Release Date: 1950-08-08
Duration: 01:57
Subject Categories: nauki i oświata
overview
About the film

Uczniowie podczas wykładu. Oglądanie sprzętu rolniczego. Wiec kursantów. Oklaski na wiecu.

Supervisor: Helena Lemańska
Lector: T. Nowicki
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 3
Event: młodzież ucząca się agronomii
Time: 1950
Place: Karolew
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), DEFA Augenzeuge, Rumunia
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:21Napis: „Nowe kadry agronomów”, w tle młodzież siedząca w sali na wykładach.
00:00:11:09Wykładowca przy tablicy.
00:00:14:18Młodzież siedząca podczas wykładu.
00:00:25:12Młodzież ogląda sprzęt rolniczy.
00:00:49:18Dziewczyna wsiada na traktor.
00:00:57:08Grupa młodzieży jadąca traktorem.
00:01:04:12Traktory ciągnące snopowiązałki.
00:01:13:02Dziewczęta i chłopcy ustawiają snopki.
00:01:34:12Wiec młodzieży.
00:01:46:04Klaszcząca młodzież.
hide tab
reader text

W Karolewie, w Państwowym Zespole Liceów Rolniczych 600 dziewcząt i chłopców zdobywa wiedzę rolniczą, zaznajamia się z nowoczesnymi maszynami. Najzdolniejsi spośród nich pójdą na wyższe studia rolnicze.
Setki nowych spółdzielni produkcyjnych i wielkie Państwowe Gospodarstwa Rolne potrzebują fachowców rolników i agronomów.
Pierwsza samodzielna jazda jest jeszcze trochę nerwowa, ale już wkrótce traktor sprawnie prowadzi snopowiązałkę. Ci chłopscy synowie wiedzą, jakiej wytężonej pracy wymaga okres żniw, toteż poświęcają swój wolny czas, pomagając sąsiedniej spółdzielni produkcyjnej.
Wśród gorączkowej, radosnej pracy młodzież interesuje się wiadomościami ze świata. Po odpowiedzi na prowokacje amerykańskiego imperializmu na Kori słuchacze kursów manifestują swą solidarność z bohaterskim narodem koreańskim. Wzmożona praca, lepsza nauka – to ich walka o pokój.

hide tab