70-lecie urodzin Stalina

70-lecie urodzin Stalina
Loading the player ...
Full title: 70-lecie urodzin Stalina
Release Date: 1949-12-29
Duration: 05:40
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Napisy na wielkich transparentach rozwieszonych na budynkach: „Stalin to wolność i pokój między narodami, Niech żyje towarzysz Stalin wódz i nauczyciel mas pracujących”. Przemówienie Bolesława Bieruta. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Za stołem prezydialnym prezydent i członkowie rządu. Przemówienie Bieruta. Owacja na stojąco.
Wanda Gościmińska, włókniarka łódzka, przodownica pracy czyta list do Stalina. Słuchacze biją brawo.
Sala sejmowa, Bolesław Bierut w loży honorowej. Przemówienie Józefa Cyrankiewicza. Niekończące się brawa i okrzyki: Niech żyje!
Pracownicy Zakładów im. Stalina wchodzą w bramę fabryki, nad nimi transparent: Warta Stalinowska w Zakładach im. Józefa Stalina. Hale fabryczne. Helena Majowa przy pracy. Józefa Seweryniak przy pracy. Wykańczalnia, składanie tkanin.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 1-7
Person: Józef Stalin (radziecki polityk, przywódca ZSRR), Bolesław Bierut (prezydent), Władysław Kowalski (marszałek Sejmu), Józef Cyrankiewicz (premier)
Event: uroczystości związane z 70. rocznicą urodzin Stalina
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:10Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 1/50”.
00:00:19:21Plansza z napisem: „70-lecie urodzin STALINA”.
00:00:29:14Udekorowane budynki w Warszawie.
00:01:03:00Bolesław Bierut przemawia z trybuny.
00:01:16:13Prezydent Bierut dokonuje odsłonięcia tablicy pamiątkowej. pod Pomnik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
00:01:40:00Stojące prezydium na akademii w Teatrze Polskim, w tle popiersie Stalina.
00:01:53:03Uczestnicy w sali.
00:01:57:13Bolesław Bierut przemawia na akademii.
00:02:32:06Uczestnicy akademii biją brawo.
00:02:41:09Przemawia Wanda Gościmińska.
00:02:47:04Zebrani na akademii biją brawo.
00:03:16:01Przemawia marszałek Sejmu.
00:03:32:06Bolesław Bierut w loży honorowej.
00:03:36:16Przemawia Józef Cyrankiewicz.
00:03:48:16Posłowie biją brawo.
00:04:05:20Robotnicy idący do pracy.
00:04:11:01Szpule z nićmi.
00:04:15:19Kobiety pracujące na krosnach.
00:04:19:20Helena Majowa przy pracy na krosnach, na maszynie proporczyk z napisem: "Warta Stalinowska".
00:04:33:06Józefa Seweryniakowa przy pracy na krosnach.
00:04:52:18Pracownicy pracujący przy urządzeniach zwijających materiały.
00:05:23:08Pracownice sortujące materiały.
00:05:37:03Stemplowanie materiałów.
hide tab
reader text

Warszawa przybrała odświętną szatę. Gmachy instytucji państwowych i miejskich, wyższe uczelnie, szkoły, domy mieszkalne zostały udekorowane ogromnymi portretami i transparentami.
70. rocznica urodzin generalissimusa Józefa Stalina obchodzona była uroczyście i radośnie przez setki milionów prostych ludzi na całym świecie. 21 grudnia położony został kamień węgielny pod budowę pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej w Warszawie. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał prezydent Bolesław Bierut. Symbol wieczystej przyjaźni obu narodów – nowy pomnik – stanie w sercu Warszawy, na skrzyżowaniu ulicy Nowomarszałkowskiej i Osi Saskiej.
W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się centralna akademia na cześć 70-lecia urodzin Józefa Stalina. Prezydent Bolesław Bierut w przemówieniu swym nakreślił zasadnicze linie pracy i walki Józefa Stalina, niezłomnego szermierza pokoju, budowniczego socjalizmu, wielkiego przyjaciela Polski. Prezydent powiedział: „Ogarnia nas głębokie wzruszenie, ponieważ łączą się z nami w tej chwili uczucia milionów polskich robotników, chłopów, uczonych, najsławniejszych ludzi twórczej pracy umysłowej i fizycznej. Ogarnia nas głębokie wzruszenie, ponieważ serca nasze jednoczą się dziś w jeden rytm z uderzeniami setek milionów serc wszystkich ludzi pracy na całym świecie”.
Wanda Gościmińska, włókniarka łódzka odznaczona Orderem Budowniczych Polski Ludowej, odczytała list – adres: do Józefa Stalina.
Na uroczyste posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej, któremu przewodniczył marszałek Władysław Kowalski, przybyli najwyżsi dostojnicy państwowi. W loży honorowej zajął miejsce prezydent Bolesław Bierut. Premier Cyrankiewicz złożył w swoim przemówieniu hołd Józefowi Stalinowi, wodzowi obozu pokoju, postępu i socjalizmu.
Hasło uczczenia 70. rocznicy urodzin Józefa Stalina przez nowe osiągnięcia produkcyjne zostało podjęte przez całą klasę robotniczą. Wiele rekordów wydajności przekroczono w Dniach Pracy Stalinowskiej. Helena Majowa, przodownica pracy w Łódzkich Zakładach im. Stalina, przekroczyła w czasie Warty Stalinowskiej swoje dawne osiągnięcia, wykonując 111% normy. Józefa Seweryniakowa, tkaczka odznaczona Krzyżem Zasługi, osiągnęła na Warcie Stalinowskiej 125% normy. Bez sekundy postoju pracowały maszyny zwijające bele materiału. Tysiące metrów nowych tkanin wyszło tego dnia z wykańczalni. Robotnicy Zakładów im. Stalina, przekraczając stare normy, złożyli najpiękniejszy dar robotniczy dla wodza i nauczyciela mas pracujących.

hide tab
comment

Włókniarka Gościmińska, która publicznie odczytała apel do Stalina była jedną z ikon propagandy lat 50-tych, zręcznie wmanipulowaną w system zakłamywania rzeczywistości, co po latach pokaże w filmie dokumentalnym Wojciech Wiszniewski. Tymczasem w kronice słychać niemilknące oklaski, a premier rządu składa hołd głowie obcego państwa. Gigantyczny kult Stalina, którego portrety spoglądają z elewacji budynków i ścian urzędów, krzywi ideologiczne kręgosłupy części społeczeństwa. Z okazji obchodów w olbrzymich nakładach wydawane są książki: liryczne „Strofy o Stalinie” autorstwa m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czy adresowane dla dzieci historie „O wielkim Stalinie”. Oprócz cotygodniowych wydań, PKF przygotowuje numer specjalny – zapis koncertu utworu Arama Chaczaturiana „Poemat o Stalinie”. (MKC)

hide tab