Święto Ludowe

Święto Ludowe
Loading the player ...
Full title: Święto Ludowe
Release Date: 1949-06-15
overview
About the film

Pochód 1-szo majowy w Rawie Mazowieckiej. Przemówienie Władysława Kowalskiego. Delegacja chłopów ze wsi Regnów. Uroczystości 1-szo majowe w Dzierżoniowie. Defilada młodzieży ZMP. Tańce ludowe.

Supervisor: Olga Borzechowa
Subject Number: 1
Person: Stefan Matuszewski (działacz państwowy), Władysław Kowalski (marszałek sejmu), Wincenty Baranowski (polityk, minister, poseł)
Time: 1949
Place: Rawa Mazowiecka, Dzierżonów
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 25/49".
00:00:19:14Napis: "Święto LUDOWE". Defilada z okazji święta 1-go maja.
00:00:42:06Kobiety w strojach ludowych.
00:00:45:00Wincenty Baranowski.
00:00:47:08Stefan Matuszewski.
00:00:51:00Idą masy ludowe.
00:01:10:12Masy ludowe zgromadzone na wiecu z transparentami.
00:01:17:18Władysław Kowalski.
00:01:46:08Pochód 1-szo majowy.
00:02:04:00Kobiety i mężczyźni w strojach ludowych.
00:02:12:09Furmanki i traktory rolnicze.
00:02:25:07Defilada młodzieży ZMP.
00:02:41:20Pochód robotniczy z transparentami.
00:03:10:19Stoisko z książkami.
00:03:15:19Chłopi na koniach.
00:03:37:16Tańce ludowe.
hide tab
reader text

Ponad 5 milionów chłopów uczestniczyło w tegorocznych obchodach święta ludowego. Walka o trwały pokój, jedność ruchu ludowego, sojusz robotniczo-chłopski były naczelnymi hasłami manifestacji, w których obok chłopów brali udział robotnicy i młodzież. Na uroczystość w Wieluniu przybył prezes Stronnictwa Ludowego Baranowski i przedstawiciel KC PZPR minister Matuszewski. Szczególnie podniosły przebieg miało Święto Ludowe w Rawie Mazowieckiej. Przybyli tu przedstawiciele rządu i Partii z Marszałkiem Sejmu Kowalskim na czele. Marszałek Kowalski podjął od chłopów meldunki o wykonaniu zobowiązań podjętych dla uczczenia święta. Powiedział on: Pod przewodnictwem bogatej w doświadczenia klasy robotniczej, wyrzucimy resztki reakcji i oczyścimy drogę do dalszego marszu naprzód w Polsce sprawiedliwości społecznej. Następnie uformował się pochód. W pierwszym szeregu pod rękę z dziewczętami wiejskimi szli przedstawiciele partii politycznych i rządu. Tuż za nimi szli chłopi ze wsi Regnów, którzy pierwsi rzucili hasło współzawodnictwa dla uczczenia Święta Ludowego. W Dzierżoniowie na ziemiach zachodnich w uroczystościach Święta Ludowego wzięła udział młodzież przybyła na zlot ZMP. W pochodzie maszerowały ludowe zespoły sportowe, delegacje gmin i gromad oraz delegacje robotnicze. Tegoroczne Święto Ludowe było potężną manifestacją woli pokoju i dążności do zjednoczenia ruchu ludowego i pogłębiającego się sojuszu robotniczo-chłopskiego.

hide tab