Marszałek Rokossowski wita ZSL

Marszałek Rokossowski wita ZSL
Loading the player ...
Full title: Marszałek Rokossowski wita ZSL
Release Date: 1949-12-07
overview
About the film

Zdjęcia z Kongresu Jedności Ruchu Ludowego. Fragmenty przemówienia Konstantego Rokossowskiego. Brawa.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 1
Person: Konstanty Rokossowski (polski i radziecki dowódca wojskowy, Marszałek Polski oraz Marszałek Związku Radzieckiego)
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 50/49".
00:00:18:09Napis: "Marszałek ROKOSSOWSKI wita Z.S.L." Owacje.
00:00:42:04Fragmenty przemówienia Konstantego Rokossowskiego.
00:02:10:18Napis nad mównicą: "NIECH ŻYJE ZJEDNOCZONY RUCH LUDOWY".
00:03:22:18Delegaci skandują "Niech żyje!" Brawa.
hide tab
reader text

Uczestnicy Kongresu Jedności Ruchu Ludowego zgotowali serdeczną owację Marszałkowi Rokossowskiemu, który powitał delegatów w imieniu Wojska Polskiego. Podajemy fragmenty przemówienia Marszałka. [Fragmenty przemówienia Konstantego Rokossowskiego:] "Obywatelki, obywatele, delegaci, bracia i siostry w imieniu Wojska Polskiego i swoim własnym witam najserdeczniej Kongres Jedności Ruchu Ludowego. [...] Wojsko Polskie to krew z krwi i kość z kości ludu polskiego i każde wydarzenie, które przyczynia się do wzmocnienia sił ludu pracującego, do ugruntowania jego zwartości i jedności witane jest w naszych szeregach żywą radością. [...] Armia nasza związana najgłębszą więzią braterstwa broni i ideologi z potężną armią radziecką, wiernie i czujnie strzeże pokojowej pracy naszego ludu, jego praw i swobody. [...] Potęga Związku Radzieckiego zadecydowała o klęsce imperializmu hitlerowskiego, a dziś krzyżuje zbrodnicze plany amerykańskich i angielskich podżegaczy wojennych i ich sługusów w Niemczech Zachodnich. W oparciu o te socjalistyczną potęgę i o twórczy wysiłek mas ludu pracującego miast i wsi, skupionego wokół naszego rządu robotniczo-chłopskiego z ufnością patrzymy w przyszłość naszego mężnego, pokój i wolność miłującego narodu. [...] Obywatele delegaci, możecie być pewni, że żołnierze polscy, wasi bracia godnie spełnią swój obowiązek obrony pokoju i wolności narodu polskiego. niech żyje jedność ruchu ludowego i sojusz robotniczo-chłopski. Niech żyje Polska Ludowa i jej prezydent Bolesław Bierut!" Obszerne sprawozdanie z historycznego Kongresu Stronnictw Ludowych przyniesie specjalne wydanie Polskiej Kroniki Filmowej.

hide tab