ZSRR. Akademia Mickiewiczowska

ZSRR. Akademia Mickiewiczowska
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Akademia Mickiewiczowska
Release Date: 1949-03-09
Subject Categories: świat, kultura i sztuka
overview
About the film

Akademia ku czci Adama Mickiewicza w ZSRR. Przemówienie Mikołaj Tichonowa. Strony tytułowe oryginalnych wydań dzieł Adama Mickiewicza. Płaskorzeźba przedstawiająca Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina.

Supervisor: Olga Borzechowa
Subject Number: 7
Person: Mikołaj Tichonow (radziecki pisarz i poeta)
Time: 1949
Place: Moskwa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:17:21Mikołaj Tichonow.
00:00:28:18Strona tytułowa dzieła Adama Mickiewicza "Poezye".
00:00:32:20Strona tytułowa dzieła Adama Mickiewicza po rosyjsku.
00:00:40:03Portret Adama Mickiewicza.
00:00:42:02Płaskorzeźba przedstawiająca Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina.
hide tab
reader text

Związek Radziecki obchodzi uroczyście 150-letnią rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Na akademii zorganizowanej przez Związek Pisarzy Radzieckich w Moskwie poeta Mikołaj Tichonow podkreślił pokrewieństwo ideowe twórczości Mickiewicza i Puszkina. Pierwsze poezje wieszcza w języku polskim ukazały się w Petersburgu. Dziś dzieła naszego wielkiego poety zostały przetłumaczone na wiele języków Związku Radzieckiego. Ziściły się słowa Puszkina z wiersza do Mickiewicza wyryte na płaskorzeźbie, przedstawiającej obu wieszczów: "Mówił o przyszłych czasach, gdy narody zapomną waśni i w rodzinę wielką połączą się".

hide tab