ZSRR. Uroczystości puszkinowskie

ZSRR. Uroczystości puszkinowskie
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Uroczystości puszkinowskie
Release Date: 1949-08-10
Subject Categories: kultura i sztuka, świat, architektura
Tags: poezja
overview
About the film

Pomniki Aleksandra Puszkina. Kompleks pałacowo-parkowy Carskie Sioło.

Supervisor: Olga Borzechowa
Lector: T. Nowicki
Subject Number: 7
Object: Carskie Sioło
Time: 1949
Place: Puszkin
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Incom
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:06:00Napis: "Z.S.R.R."
00:00:08:06Pomnik Aleksandra Puszkina.
00:00:19:02Most nad kanałem w parku.
00:00:21:19Pomnik Aleksandra Puszkina siedzącego na ławce.
00:00:35:18Carskie Sioło.
00:00:48:10Portret Aleksandra Puszkina.
00:00:55:13Dziewczynka czyta na głos utwory Puszkina.
hide tab
reader text

Miasto Puszkin - nazwane imieniem genialnego poety. Tu spędzał swą młodość, tu uczył się. Tu powstały jego pierwsze utwory. "Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany, wydepcą ścieżki doń miliony ludzkich stóp, łeb buntowniczy wzniósł i wyżej w chwale stanął, niż Aleksandra pyszny słup." Dla narodu radzieckiego otaczającego czcią miejsca związane z pamięcią o wielkim poecie, Puszkin jest wiecznie żywym, drogim i bliskim przyjacielem. "I naród w sercu mnie po wieczny czas utwierdzi za to, żem lutnią w swój nielitościwy wiek wysławiać wolność śmiał i wzywał miłosierdzia i szlachetności uczuć strzegł."

hide tab