ZSRR. Akademia Mickiewiczowska

ZSRR. Akademia Mickiewiczowska
Loading the player ...
Tytuł pełny: ZSRR. Akademia Mickiewiczowska
Data wydania: 1949-03-09
Kategorie tematyczne: świat, kultura i sztuka
opis filmu
O filmie

Akademia ku czci Adama Mickiewicza w ZSRR. Przemówienie Mikołaj Tichonowa. Strony tytułowe oryginalnych wydań dzieł Adama Mickiewicza. Płaskorzeźba przedstawiająca Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina.

Redakcja: Olga Borzechowa
Numer tematu: 7
Osoba: Mikołaj Tichonow (radziecki pisarz i poeta)
Czas akcji: 1949
Miejsce akcji: Moskwa
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:17:21Mikołaj Tichonow.
00:00:28:18Strona tytułowa dzieła Adama Mickiewicza "Poezye".
00:00:32:20Strona tytułowa dzieła Adama Mickiewicza po rosyjsku.
00:00:40:03Portret Adama Mickiewicza.
00:00:42:02Płaskorzeźba przedstawiająca Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Związek Radziecki obchodzi uroczyście 150-letnią rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Na akademii zorganizowanej przez Związek Pisarzy Radzieckich w Moskwie poeta Mikołaj Tichonow podkreślił pokrewieństwo ideowe twórczości Mickiewicza i Puszkina. Pierwsze poezje wieszcza w języku polskim ukazały się w Petersburgu. Dziś dzieła naszego wielkiego poety zostały przetłumaczone na wiele języków Związku Radzieckiego. Ziściły się słowa Puszkina z wiersza do Mickiewicza wyryte na płaskorzeźbie, przedstawiającej obu wieszczów: "Mówił o przyszłych czasach, gdy narody zapomną waśni i w rodzinę wielką połączą się".

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę