Zjazd międzynarodowego związku górników

Zjazd międzynarodowego związku górników
Loading the player ...
Full title: Zjazd międzynarodowego związku górników
Signature: MF.596
Release Date: 1930
Date of Production: 1930-05
Duration: 0:00:29
Subject Categories: społeczeństwo, gospodarka, polityka
overview
About the film

Sala zjazdowa. Przewodniczący międzynarodówki górniczej Anglik Cook.

Subject Number: 3
Person: Arthur James Cook (działacz związków zawodowych)
Event: górnicy obradują na Międzynarodowym Kongresie Górniczym
Time: 1930-05
Place: Kraków
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:17Plansza tekstowa: KRAKÓW. Zjazd międzynarodowego związku górników.
00:00:08:12Członkowie związku podczas zjazdu. Przemówienie.
00:00:11:23Plansza tekstowa: Przewodniczący „międzynarodówki górniczej” Anglik Cook.
00:00:17:22Przewodniczący Cook.
hide tab
comment
komentarz eksperta

Obradujący w warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego Międzynarodowy Kongres Górniczy w Krakowie (12–16 maja 1930 r.) zgromadził przeszło 200 delegatów klasowych związków zawodowych z niemal wszystkich państw wydobywających węgiel. Gospodarzem kongresu był pozostający pod wpływem PPS Związek Pracowników Przemysłu Górniczego i Naftowego w Polsce, z ramienia którego sprawami organizacyjnymi zajmował się Jan Stańczyk - socjalistyczny poseł i sekretarz generalny związku. Spiritus movens kongresu był Arthur James Cook, sekretarz Międzynarodowej Federacji Górniczej (Fédération Internationale des Mineurs) i sekretarz generalny brytyjskiej federacji górników. Program obrad, które toczyły się w krakowskim magistracie, był niezwykle obszerny. Omawiano m.in. kwestie odszkodowań za wypadki przy pracy, współudział związków zawodowych w procesie modernizacji zakładów pracy, sprawy urlopów i szkolenia zawodowego młodzieży. Najważniejszym zagadnieniem była oczywiście bieżąca sytuacja górników, którzy w czasie kryzysu (już wówczas wyjątkowo mocno odczuwanego przez przemysł wydobywczy) walczyli o utrzymanie zarobków na dotychczasowym poziomie, oraz sprawa zaliczenia czasu zjazdu i wyjazdu ze sztolni do czasu pracy. Były to zagadnienia niezwykle pilne dla związkowców, gdyż na czerwiec 1930 r. zapowiedziane były obrady Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie, które miały być poświęcone tym problemom. W przerwach obrad delegaci zwiedzili Kraków oraz kopalnię w Wieliczce, a także przemawiali na wiecu w Starym Teatrze. Na zakończenie wybrano nowe władze Międzynarodowej Federacji Górniczej z angielskim związkowcem Thomasem Richardsem na czele.
Krótki materiał kronikalny pokazuje budynek krakowskiego magistratu, następnie fragment obrad w sali Rady Miejskiej, wreszcie wspomnianego przywódcę związkowego oraz współorganizatora zjazdu Arthura J. Cooka.

hide tab