Zajęcie Śląska Cieszyńskiego przez armię polską

Zajęcie Śląska Cieszyńskiego przez armię polską
Loading the player ...
Full title: Zajęcie Śląska Cieszyńskiego przez armię polską
Signature: MF.517
Date of Production: 1938
Duration: 0:00:42
Subject Categories: społeczeństwo
overview
About the film

Miasto Cieszyn. Most graniczny w Cieszynie. Cieszyńska Nike. Mapa Zaolzia. Ludzie witający kwiatami Wojsko Polskie. Defilada wojskowa. Dzieci rozdają żołnierzom paczki żywnościowe. Polscy żołnierze podczas posiłku.

Subject Number: 53
Event: armia polska wkracza do Cieszyna
Time: 1938-10-04
Place: Cieszyn
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:12Plansza tekstowa: „TESCHEN. A határmenti lakosság feszült hangulatban várta a lengyelakta területek átadását. P.A.T.”.
00:00:05:13Miasto Cieszyn.
00:00:07:03Most graniczny w Cieszynie.
00:00:16:10Pomnik Ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę ‒ Cieszyńska Nike. 22 września 1938, Warszawa, plac Piłsudskiego. Widoczne tłumy uczestników demonstracji antyczeskiej. Członkinie Przysposobienia Wojskowego, harcerze i przedstawiciele innych organizacji paramilitarnych. W tle widoczne kamienice przy ulicy Ossolińskich 8, 6 i 4.
00:00:18:21Mapa Śląska Zaolziańskiego ustawiona na placu Piłsudskiego naprzeciwko Pałacu Saskiego.
00:00:21:154 października 1938. Cieszyn. Ludzie witający kwiatami Wojsko Polskie. Warszawa, początek Krakowskiego Przedmieścia. Ludność stolicy wita powracające wojska polskie. Jadący konno oficerowie piechoty w hełmach wz. 31, orkiestra wojskowa, dobosze z bębnami przystrojonymi kwiatami.
00:00:29:10Defilada wojskowa w Alejach Ujazdowskich. Orkiestra wojskowa w hełmach wz. 31, w nowych polowych mundurach i butach stosowanych od 1937 roku.
00:00:37:08Dzieci rozdają żołnierzom paczki żywnościowe.
00:00:41:15Żołnierze polscy podczas posiłku.
Other newsreel's titles
hide tab