Hrabina Cosel

Hrabina Cosel
Loading the player ...
opis filmu
O filmie

Początek XVIII wieku, trwa wojna północna. Król August II Mocny zostaje zdetronizowany, jednak czas spędza beztrosko na balach i ucztach na dworze w Dreźnie. W zabawach tych bierze udział hrabina Anna Hoym, w której były król się zakochuje. Ona rozwodzi się dla niego z mężem i zaczyna panowanie wśród dworzan Augusta. August okazuje się niestały w uczuciach, a dworskie intrygi odsuwają Annę od niewiernego kochanka.

Pierwowzór literacki: Józef Ignacy Kraszewski, Hrabina Cosel
Czas akcji: 1704-1733
Miejsce akcji: Drezno, Warszawa, Laubegast, Budziszyn, Stolpen
Kierownik produkcji: Stefan Adamek
Język: pl
Obsada
Jadwiga Barańska (hrabina Anna Konstanze Cosel), Mariusz Dmochowski (król August II Mocny), Stanisław Jasiukiewicz (Rajmund Zaklika), Daniel Olbrychski (Karol XII, król Szwecji), Ignacy Gogolewski (baron Fryderyk Kyan), Stanisław Milski (hrabia Egon Furstenberg, marszałek dworu), Henryk Borowski (hrabia Adolf Hoym, mąż hrabiny Cosel), Władysław Hańcza (generał Schulenburg), Krystyna Chmielewska (Marianna Denhoffowa, kochanka Augusta II Mocnego), Mieczysław Kalenik (La Haye, porucznik gwardii królewskiej), Maria Homerska (Krystyna Eberhardyna, żona Augusta II Mocnego), Władysław Dewoyno (Holder, szlachcic saski), Aleksander Gąssowski (hrabia Antoni Albrecht Imhoff), Andrzej Krasicki (sekretarz Furstenberga), Leon Niemczyk (hrabia Lecherenne), Józef Nowak (hrabia Lagnasco), Bronisław Pawlik (alchemik Bettger), Józef Pieracki (hrabia von Walsdorff), Ewa Tchórznicka (tancerka Du Parc), Danuta Wodyńska (marszałkowa Bielińska, matka hrabiny Denhoffowej), Janusz Ziejewski (generał August Christopher Wackenbarth)
zwiń zakładkę
treść

Kurier Rajmund Zaklika, polski szlachcic, przyjeżdża z Warszawy do Drezna z wiadomością dla króla Augusta II Mocnego. Gwardia królewska nie chce go jednak dopuścić przed oblicze władcy.
August ucztuje ze swoimi dworzanami. Hrabia von Walsdorff mówi z sarkazmem o klęsce króla w wojnie północnej i pozbawieniu go tronu polskiego. August, mając dość kpin ze strony dworzanina, używa wobec niego siły. Gwardziści wyprowadzają hrabiego z pałacu. Uczta trwa.
Tymczasem Zaklika niecierpliwi się i nalega na audiencję u króla. Król radzi się barona Fryderyka Kyana, któremu udaje się uspokoić monarchę. Furstenberg proponuje posłać po księżną Lubomirską, by zapewniła królowi towarzystwo. August nie przyjmuje propozycji. Zwraca za to uwagę hrabiemu Adolfowi Hoymowi, że nie przedstawił jeszcze na dworze swojej żony. Hoym wychwala urodę małżonki, pozostali słuchają jego pochwał z niedowierzaniem. Zakładają się o 5000 talarów, że Anna Hoym nie jest piękniejsza od dam dworu. Zakład ma rozstrzygnąć sam król.
Kurier zostaje wezwany. Zaklika przekazuje Augustowi informacje o detronizacji i dacie elekcji nowego króla, Stanisława Leszczyńskiego. Po przekazaniu wieści kurier zostaje wysłany do hrabiny Hoym z listem od męża, w którym hrabia wzywa żonę do Drezna. Zaklika opowiada Annie o zakładzie. Kobieta czuje się pochlebiona zakładem. W nocy w towarzystwie kuriera wyrusza konno na dwór do Drezna.
Następnego dnia na balu Anna zostaje przedstawiona dworzanom i parze królewskiej. Królowa Krystyna szybko opuszcza bal. August prosi hrabinę Hoym do tańca. Tańczącą i flirtującą parę obserwuje Zaklika. Po zakończonym tańcu August nakazuje wypłacenie Hoymowi wygranej i wydanie po 20 000 talarów szlachcicom biorącym udział w zakładzie.
Na zewnątrz pałacu Zaklika podsłuchuje, jak dwaj gwardziści kpią z Anny i z zainteresowania, jakie wywołała u króla. Szlachcic zabija ich w pojedynku. Szybko zostaje aresztowany. August jest wściekły na Zaklikę. Uspokaja się, kiedy Furstenberg informuje go, że kurier bronił honoru Anny Hoym.
August wysyła hrabiego Hoyma do Budziszyna. Hoym dostaje zadanie zebrania ponad miliona talarów na wojnę z królem Szwecji i odzyskania tronu Polski. August postanawia ukarać Zaklikę, mianując go swoim adiutantem.
Król, Anna i Zaklika jadą na przejażdżkę pod eskortą gwardii. Na wzgórzu August urządza dla Anny pokaz strzelniczy. Żołnierze mają kłopoty z przemieszczeniem jednej z armat – August bez większego wysiłku sam ustawia działo w odpowiedniej pozycji.
W Budziszynie trwają zarządzone przez Hoyma egzekucje dezerterów. Hrabia rozmawia ze szlachcicem Holderem. Holder nie zamierza płacić nowych podatków, zmienia jednak zdanie, kiedy Hoym grozi jego synowi, dezerterowi.
W Dreźnie Anna rozmawia z Kyanem i Furstenbergiem. Dworzanie próbują przekonać Annę, by spróbowała wpłynąć na króla. Zależy im na odzyskaniu przez Augusta tronu Polski. Anna się nie zgadza. Wieczorem hrabina wyznaje miłość Augustowi. Przed związaniem się z królem, wymaga na nim podpisania ślubnego zobowiązania – August po śmierci królowej ma ożenić się z Anną.
Na dworze zostaje wydany bal maskowy. Zaklika otrzymuje polecenie, by chronić Annę. Hrabina informuje kuriera, że nie nazywa się już Hoym, ale Cosel.
Król zabiera Annę do alchemika Bettgera, który pracuje nad znalezieniem kamienia filozoficznego. Uwagę króla zwracają porcelanowe przedmioty wykonane przez alchemika.
Król Szwecji Karol XII i jego przyboczny oglądają teren po bitwie.
W Dreźnie August pozuje do portretu. Anna sugeruje, żeby na obrazie widniał podpis mówiący o pozycji Augusta jako króla Polski i elektora saskiego. Anna pragnie klęski króla Szwecji.
Anna, razem z Zakliką i hrabią Lecherenne oraz oddziałem generała Schulenburga, obserwują musztrę w obozie Szwedów. Do Furstenberga docierają informacje o przejażdżkach hrabiny Cosel pod obóz Szwedów. Uważa on, że Anna planuje spisek przeciw szwedzkiemu władcy. Kyan mówi, że sprowadził do Drezna włoskich muzyków i tancerkę - mają oni odwrócić uwagę Augusta. Furstenberg i Kyan knują intrygę.
Wieczorem na dworze występuje tancerka Du Parc. Anna zauważa zainteresowanie Augusta baletnicą. Hrabina wychodzi z sali. Po zakończonym pokazie król z Anną spotykają się z dworzanami i generałem. Generał proponuje uwięzienie Karola XII. August jest temu początkowo przeciwny, ale po słowach Anny obiecuje zastanowić się nad propozycją. Król dowiaduje się od Anny, że podczas eskapad towarzyszył jej hrabia Lecherenne. August odsyła hrabiego do Francji.
Odbywa się kolejna uczta. Anna samotnie przechadza się po zamku. Po uczcie August znów pyta Kyana o opinię na temat zamachu na Karola XII. W odpowiedzi baron każe przyprowadzić do króla tancerkę Du Parc.
August ćwiczy szermierkę. Kyan zgadza się być jego przeciwnikiem. Pokaz obserwuje hrabina Cosel. Ćwiczenia przerywa pojawienie się króla Szwecji. August zabrania użycia siły wobec Karola. Nakazuje też Annie opuścić salę. Karol prosi Augusta o udowodnienie prawdziwości pogłoski na temat jego siły. August żelaznym prętem związuje ręce Karola. Okazuje się, że Karol przyjechał jedynie pożegnać się przed wyjazdem do Szwecji. Po wyjściu władców Furstenberg z Schulenburgiem planują pojmanie Karola. Plany udaremnia im obecność Augusta.
Anna jest zdenerwowana na dworzan, że nie zabili Karola, kiedy nadarzyła się okazja. Schulenburg przypomina, że król zerwał z kochankami, które mieszały się w politykę. Anna uważa się za żonę Augusta, nie kochankę.
August pyta doradców o krążące wieści na temat planowanej kampanii Karola na wschodzie. Nakazuje też Kyanowi odesłanie włoskich muzyków. Furstenberg sugeruje Augustowi niewierność Anny. Kyan oczyszcza hrabinę z zarzutów. Król dowiaduje się, że Anna powiedziała dworzanom o podpisanym zobowiązaniu ślubnym. Rozkazuje zniszczyć dokument, zmienia też zdanie, co do odesłania muzyków.
W nocy wybrani żołnierze wykradają zobowiązanie z komnaty hrabiny Cosel. Nakrywa ich Zaklika i śledzi. Walczy z kilkoma z nich w podziemiach pałacu. Udaje mu się odzyskać dokument.
W komnacie króla przebywa tancerka. August zachwyca się z Furstenbergiem porcelaną stworzoną przez Bettgera.
Furstenberg rozmawia z Zakliką. Kurier nie mówi mu o kradzieży dokumentu i pojedynku.
Anna otrzymuje od króla wazon z porcelany. Grozi Augustowi zakończeniem ich związku. Kochankowie dochodzą do porozumienia.
Furstenberg informuje króla o klęsce Szwedów w bitwie z Rosją. August może zacząć starania o odzyskanie tronu Polski.
August przebywa w Warszawie, natomiast Anna mieszka w Dreźnie. Na warszawskim dworze król wydaje kolejne przyjęcia.
Furstenberg rozmawia z marszałkową Bielińską na temat jej córki, hrabiny Denhoffowej. Furstenberg uważa Dunhoffową za odpowiednią kandydatkę na królewską faworytę. Marszałkowa obawia się hrabiny Cosel.
Tymczasem Anna otrzymuje list od Furstenberga, który pisze w imieniu króla. Anna nie chce przyjąć listu. Odwiedza ją Kyan. Donosi jej o planowanej intrydze. Wyznaje jej miłość. Kyan, znając treść listu z Warszawy, przekazuje ją Annie: hrabina ma opuścić pałac w Dreźnie i udać się do Pillnitz. Anna grozi publikacją dokumentów, które mogą obalić Augusta. Rozmówcy orientują się, że byli podsłuchiwani. Baron nakłania Annę do ucieczki, jednak ona odmawia. Po wyjściu Kyana hrabina świadoma niebezpieczeństwa prosi Zaklikę o pomoc. Pokazuje mu zobowiązanie ślubne i dokument mający skompromitować Augusta oraz pieniądze, którymi ma ją wykupić z więzienia. Mówi mu, że zdaje sobie sprawę z jego miłości do niej i obiecuje, że z nim ucieknie.
Furstenberg rozmawia z Zakliką. Mówi mu, że Anna, zamiast do Pillnitz wyjechała do Warszawy. Marszałek wydaje rozkaz aresztowania Zakliki, ale szlachcicowi udaje się uciec. Furstenberg wyjeżdża do Warszawy. August obawia się publikacji dokumentów przez Annę. Marszałek nakłania króla do podpisania rozkazu odwiezienia hrabiny do Pillnitz. Wykonanie rozkazu zostaje zlecone porucznikowi La Haye. Porucznik spotyka się z hrabiną na postoju na drodze między Dreznem a Warszawą. Przekazuje jej rozkaz króla. Hrabina domyśla się, że August chce sprowadzić do Drezna nową kochankę.
W Warszawie zostaje wydany bal. Król bawi się w towarzystwie Marianny Denhoffowej. Kyan mówi o Annie, czym drażni Augusta.
Zaklika uwalnia Annę z twierdzy Stolpen, w której była przetrzymywana od trzech lat. W drodze hrabina wypytuje szlachcica o króla, po czym nakazuje zawrócić ich karetę do Drezna.
Na dworze w Dreźnie trwa bal maskowy. W tłumie hrabina i Zaklika rozłączają się. August podchodzi do Anny i rozmawia z nią, ale nie rozpoznaje jej od razu. Z jej obecności zdają sobie sprawę przeciwni jej dworzanie. Znajduje ją Zaklika i każe uciekać. Sam pojedynkuje się z przeciwnikami. Anna jest świadkiem jego śmierci po postrzale. Hrabina ponownie zostaje aresztowana i odwieziona do twierdzy Stolpen.
Hrabinę Cosel odwiedza w twierdzy Kyan. Anna, żyjąca wspomnieniami, pyta go o Augusta. Kyan opowiada jej o wytwórni porcelany w Meissen. Donosi jej o śmierci Augusta II. Anna zostaje uwolniona na mocy decyzji króla Augusta III, jednak decyduje się zostać w twierdzy. Kyan odchodzi. (MMG)

zwiń zakładkę
plakaty i fotosy
zwiń zakładkę
zwiń zakładkę