W Święto Ludowe

W Święto Ludowe
Loading the player ...
Tytuł pełny: W Święto Ludowe
Data wydania: 1952-06-11
Data realizacji zdjęć: 1952-06-11
Czas trwania: 03:08
opis filmu
O filmie

Przedwojenne gazety i zdjęcia. Przedwojenni działacze chłopscy dzisiaj. Uroczystości Święta Ludowego na wsi. Odsłonięcie pomniku ku czci chłopów i robotników zamordowanych przed wojną.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 1-4
Osoba: Jan Dudek (były więzień, rolnik, działacz ruchu ludowego), Stefan Ignar (działacz ruchu ludowego, ekonomista), Hilary Chełchowski (działacz partyjny i państwowy w okresie PRL), Michał Suszyło (były więzień, rolnik, działacz ruchu ludowego), Ludwik Majkuta (były więzień, rolnik, działacz ruchu ludowego), Julia Miara (gospodyni, działaczka ruchu ludowego), Władysław Pałys (poseł na sejm)
Czas akcji: 1952
Miejsce akcji: Łapanów, Grodzisk Dolny
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:22Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 25/52”.
00:00:17:12Napis: „W Święto Ludowe”.
00:00:22:02Zbliżenie gazety „Zielony Sztandar”. Widoczny nagłówek: „Pańszczyzna istnieje ciągle na wsi”.
00:00:24:22Inny nagłówek: „Niesłychany wyzysk robotników rolnych w Koniaczowie”.
00:00:27:15Inny nagłówek: „Nasza nędza Żyjemy kartoflami i monopolką”.
00:00:29:10Inne nagłówki: „Pięć groszy za godzinę pracy! Ekonomiczne tło zajść w Krzeczowicach”, „O odpowiednie warunki pracy na robotach publicznych”.
00:00:33:04Fotografia „Bunt chłopów”.
00:00:38:15Pismo z nakazem aresztu.
00:00:44:05Fotografia „Grupa oskarżonych o zajścia w Grodzisku”.
00:00:49:13Zbliżenia akt oraz wyroku sądu na piśmie.
00:01:00:08Ludwig Majkut goli się w ogródku. Na teren gospodarstwa wchodzi poseł na sejm, Władysław Pałys.
00:01:05:13Mężczyźni rozmawiają ze sobą.
00:01:18:18Gospodarstwo Julii Miary.
00:01:20:18Miara czyta książkę córce.
00:01:27:05Jan Dudek rozmawia z Michałem Suszyłą.
00:01:29:13Dudek. Zbliżenie.
00:01:32:04Suszyło. Zbliżenie.
00:01:35:08Jan Gawron rozmawia z Janem Barszczem. Stoją obok kosiarki.
00:01:46:14Zebrani chłopi podczas uroczystości.
00:01:54:06Wacław Pałys przemawia.
00:01:58:03Okręgowa delegacja PZPR.
00:01:59:15Słuchający.
00:02:03:04Oklaski.
00:02:05:19Odznaczenie Julii Miary.
00:02:13:17Odznaczenie Ludwika Majkuta.
00:02:23:00Odznaczenie Piotra Świetlika.
00:02:32:13Wieś Łapinowo. Chłopski wiec.
00:02:36:01Odznaczeni krzyżem zasługi rolnicy.
00:02:38:16Zebrani na wiecu ludzie w strojach ludowych.
00:02:41:15Odsłonięcie pomnika, panorama na cokół.
00:02:47:10Przedstawiciele Rządu - Chełchowski, Ignar i gen. Okęcki.
00:02:51:01Ludzie trzymający pochylone sztandary PZPR-u.
00:02:53:10Chełchowski składa wieniec.
00:02:58:03Ignar składa wieniec.
00:03:04:14Przez ludzi widok na pomnik.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Pisma chłopskie z lat międzywojennych - dokumenty ponurej przeszłości. Wyzysk, bezrobocie, głodowe zarobki robotników rolnych. Strajki chłopskie krwawo tłumione przez sanację. Surowe wyroki na członków lewicy ludowej. Oto grupa oskarżonych o zajścia w powiecie łańcuckim. W tym procesie Ludwik Majkut skazany został na trzy lata więzienia. Od tej chwili minęło lat 19. Pierwszego czerwca 1952 roku odwiedził Majkuta jego przyjaciel, Władysław Pałys, obecnie poseł na sejm. Za czasów sanacji Pałys i Majkut siedzieli w jednej celi więziennej. Dziś razem obchodzić będą Święto Ludowe. W walkach z sanacją i obszarnikami wyróżniła sie Julia Miara, lewicowa działaczka Wici. Jan Duda i Michał Suszyło byli współorganizatorami strajków i demonstracji. walka była zacięta i uparta. W akcji strajkowej wyróżnili się również Jan Gawron i Jan Barszcz. Pierwszy jest dziś przewodniczącym spółdzielni produkcyjnej, a drugi dyrektorem POM-u.

Uroczyście obchodziła wieś polska tegoroczne Święto Ludowe. W Grodzisku Dolnym powiatu łańcuckiego przemówił do zebranych poseł Pałys - "Walką o większe urodzaje, budową nowej wsi, czcimy rocznicę naszych krwawych walk z sanacją." Z okazji święta najbardziej zasłużeni uczestnicy strajków chłopskich udekorowani zostali Krzyżami Zasługi. Szczególnie uroczyście wypadł obchód Święta Ludowego w Łapanowie koło Bochni, gdzie w roku 1932 policja krwawo rozprawiła się z uczestnikami manifestacji chłopskiej. W Łapanowie odsłonięto pomnik ku czci bohaterów. W uroczystości udział wzięli wicepremier Chełchowski i wiceprezes Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Ignar. Cześć pamięci bohaterów, którzy padli za wspólną sprawę robotników i chłopów.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę