Delegacja rządowa NRD w Moskwie

Delegacja rządowa NRD w Moskwie
Loading the player ...
Tytuł pełny: ZSRR. Delegacja rządowa NRD w Moskwie
Data wydania: 1953-09-21
Czas trwania: 01:44
Kategorie tematyczne: wydarzenia światowe
opis filmu
O filmie

Premier Grotewohl wita się z Mołotowem na lotnisku w Moskwie. Podpisanie porozumienia pomiędzy NRD a Związkiem Radzieckim. Przedstawiciele władz radzieckich i niemieckich obecni przy podpisywaniu porozumienia. Pożegnanie delegacji NRD na lotnisku.

Komentarz: Jerzy Szelubski
Numer tematu: 8
Osoba: Wiaczesław Mołotow (minister spraw zagranicznych ZSRR), Gieorgij Malenkow (premier ZSRR), Otto Grotewohl (premier NRD), Kliment Woroszyłow (przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR), Łazar Kaganowicz (radziecki polityk), Anastas Mikojan (radziecki polityk), Aleksander Saburow (generał radziecki), Losch (?) (wicepremier NRD), Walter Ulbricht (I sekretarz Socjalistycznej Partii Jedności), Nikołaj Bułganin (radziecki wojskowy i polityk), Lothar Bolz (wicepremier NRD), Otto Nuschke (wicepremier NRD), Nikita Chruszczow (I sekretarz KC KPZR, premier ZSRR)
Zdarzenie: podpisanie porozumienia pomiędzy NRD i ZSRR
Czas akcji: 1953
Miejsce akcji: Moskwa
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:22Napis: "Delegacja rządowa NRD w Moskwie". W tle lądujący samolot.
00:00:08:18O. Grotewohl wita się z W. Mołotowem na lotnisku w Moskwie.
00:00:29:02Podpisanie porozumienia przez O. Grotewohla i W. Mołotowa.
00:00:45:18Przedstawiciele delegacji radzieckiej.
00:00:58:03Przedstawiciele delegacji niemieckiej.
00:01:17:21Pożegnanie delegacji NRD na lotnisku.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Na zaproszenie rządu radzieckiego przybyła do Moskwy delegacja rządu NRD z premierem Grotewohlem i wicepremierem Ulbrichtem na czele. Delegację przywitał zastępca Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR minister spraw zagranicznych Mołotow. W wyniku kilkudniowych rokowań zawarte zostało porozumienie o radzieckiej pomocy dla NRD i o zaprzestaniu pobierania odszkodowań od Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W imieniu rządu NRD protokół podpisał premier Grotewohl. W imieniu rządu radzieckiego minister Mołotow. Przy składaniu podpisów obecni byli towarzysze Malenkow, Woroszyłow, Saburow, Chruszczow, Bułganin, Mikojan, Kaganowicz oraz członkowie delegacji niemieckiej wicepremierzy Ulbricht, Losch, Nuschke, Bolz. Porozumienie moskiewskie to nowy wielki wkład w dzieło utrwalania pokoju w Europie. Opuszczając Związek Radziecki, delegacja NRD oświadczyła: "Pomoc ZSRR dodaje narodowi niemieckiemu otuchy w jego walce przeciw militaryzmowi, faszyzmowi i wojnie. W imieniu NRD wyrażamy rządowi radzieckiemu gorącą wdzięczność za jego prawdziwie przyjazną pomoc." Do widzenia, drodzy towarzysze i przyjaciele.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę