Dziesięciotysięczny Star

Dziesięciotysięczny Star
Loading the player ...
Tytuł pełny: Dziesięciotysięczny Star
Data wydania: 1953-04-01
Czas trwania: 01:36
Kategorie tematyczne: gospodarka, transport
opis filmu
O filmie

Robotnicy idą do Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Robotnicy podczas pracy w hali produkcyjnej. Robotnicy zebrani na uroczystości z okazji wykonania 10-tysięcznego samochodu. Samochód Star 20 wyjeżdża z fabryki.

Komentarz: S. Kalinowski
Zdjęcia: Wiktor Janik
Numer tematu: 5
Zdarzenie: wyprodukowano 10-tysięcznego Stara 20
Czas akcji: 1953
Miejsce akcji: Starachowice
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:13Napis: "10.000-ny »STAR«". W tle robotnicy idący do pracy.
00:00:09:18Brama wejściowa z napisem: "Zakłady Starachowickie".
00:00:13:13Pracownicy w czasie pracy na hali produkcyjnej.
00:00:46:19Montaż samochodów ciężarowych typu Star 20.
00:01:00:07Pracownicy podczas uroczystości z okazji wyprodukowania 10-tysięcznego samochodu.
00:01:14:21Udekorowany samochód wyjeżdża z fabryki.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Zakłady Starachowickie. 25 marca załoga przystąpiła do stałego, długookresowego współzawodnictwa socjalistycznego o pełne wykonanie planów 1953 roku, o ich rytmiczną, codzienną realizację. Współzawodnictwo to rosło od dołu. Zaczęło się od konkretnych zobowiązań poszczególnych robotników, aż poprzez brygady i wydziały objęło całą fabrykę. Dobrze pamiętają tu robotnicy z jakim wysiłkiem uruchomiona została fabryka po wyzwoleniu, ile trudu kosztowało rozpoczęcie produkcji narzędzi, a potem produkcji samochodów ciężarowych, po raz pierwszy w historii Polski. Na Kongres Zjednoczeniowy Partii w grudniu '48 roku pojechało pięć pierwszych Starów. Teraz mamy 10-tysięczny. Do 1 maja Starachowice zobowiązały się wyprodukować 50 samochodów ponad plan. Wykonają na pewno!

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę