W Chraplewie

W Chraplewie
Loading the player ...
Tytuł pełny: W Chraplewie
Data wydania: 1952-03-26
Czas trwania: 01:42
opis filmu
O filmie

Wieś polska. Furmanki zaprzęgnięte w konie. Gospodarstwa rolne. Krowy i świnie. Odbiór zboża siewnego w PGR.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 5
Osoba: Karol Łuczak (rolnik), Jan Gucio (rolnik), Stanisław Gularek (rolnik)
Czas akcji: 1952
Miejsce akcji: Chraplewo
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Napis: „Na 60-lecie urodzin Prezydenta Bieruta. W Chraplewie”. W tle ciągnik z przyczepą.
00:00:05:01Kobieta i mężczyzna ustawiają na przyczepie bańki z mlekiem.
00:00:19:12Krowy w gospodarstwie Jana Kucia.
00:00:33:04Mała dziewczynka karmi krowę.
00:00:35:22Pies w budzie.
00:00:37:09Gospodarstwo Karola Muczaka. Maciora karmiąca prosięta.
00:00:51:02Gospodarstwo Stanisława Gularka.
00:01:00:00Gospodarz wyjeżdża furmanką.
00:01:12:04Napełnianie worków ziarnem i ich załadunek na furmankę.
00:01:29:08Chłopi rozrzucają łopatami nawóz na polu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Szerokim echem odbiły się we wszystkich zakątkach kraju zobowiązania chłopów gromady Chraplewo województwa poznańskiego podjęte na cześć 60-lecia prezydenta Bieruta. Zwiększymy w roku bieżącym dostawy mleka o 30 tysięcy litrów. Jesteśmy w gospodarstwie Jana Gucia, jednego z inicjatorów patriotycznego czynu chłopów chraplewskich. Gospodarstwo Karola Łuczaka przoduje w dziedzinie hodowli. „Chcemy przyczynić się do lepszego zaopatrzenia ludzi pracy w miastach – napisali w liście do prezydenta chłopi chraplewscy. – Wykonamy terminowo dostawy trzody chlewnej”. Stanisław Gularek wybiera się właśnie do pobliskiego pegeeru po kwalifikowane ziarno siewne. Chraplewo zobowiązało się podnieść średnio plony żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Systematycznie i planowo przygotowuje się gromada do wypełnienia podjętych zobowiązań. Patriotyczny czyn gromady Chraplewo staje się przykładem dla milionów pracujących chłopów całego kraju.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę