Cały naród czci pamięć Feliksa Dzierżyńskiego

Cały naród czci pamięć Feliksa Dzierżyńskiego
Loading the player ...
Tytuł pełny: Cały naród czci pamięć Feliksa Dzierżyńskiego. Odsłonięcie pomnika Dzierżyńskiego
Data wydania: 1951-07-26
Czas trwania: 03:19
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Przedstawiciele władz podczas odsłonięcia pomnika Dzierżyńskiego w Warszawie. Przemawia wicepremier Zawadzki. Przemawia przedstawiciel WKPP Pospiełow. Bolesław Bierut dokonuje odsłonięcia pomnika. Składanie wieców pod pomnikiem.

Numer tematu: 5-8
Osoba: Piotr Pospiełow (historyk, radziecki działacz partyjny), Bolesław Bierut (prezydent), Aleksander Zawadzki (wicepremier), Józef Cyrankiewicz (premier)
Obiekt: pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie
Zdarzenie: odsłoniecie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:04Napis: „Cały naród czci pamięć Feliksa Dzierżyńskiego”, w tle tłumy mieszkańców stolicy podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.
00:00:17:06Przedstawiciele władz oraz członkowie rodziny Feliksa Dzierżyńskiego podczas uroczystości.
00:00:38:18Przemawia Aleksander Zawadzki: „W ten sposób najlepiej uczcimy pamięć o Feliksie Dzierżyńskim...”.
00:01:03:18Przemawia przedstawiciel Komitetu Centralnego WKPP Pospiełow (w języku rosyjskim).
00:02:30:10Bolesław Bierut dokonuje odsłonięcia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego.
00:02:41:23Delegacje składają wieńce pod pomnikiem.
00:03:09:05Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Również w przeddzień święta lipcowego na świeżo ukończonym i największym placu Warszawy odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. Wśród honorowych gości rodzina wielkiego polskiego rewolucjonisty. Na plac Dzierżyńskiego przybyły delegacje rządowe zaprzyjaźnionych krajów, młodzież, tysiączne tłumy ludności stolicy. „Biorąc przykład z życia Dzierżyńskiego, zdobyć się musimy na wiele sił i poświęceń, by zbudować potęgę i wielkość Polski Ludowej” – mówi wicepremier Zawadzki. Pod pomnikiem polskiego bohatera październikowej rewolucji przemawia przedstawiciel Komitetu Centralnego WKPP Pospiełow: „Dzierżyński to wybitny wzór partyjności, budowniczy jedności i potęgi partii”. Prezydent Birut dokonuje odsłonięcia. Do stóp pomnika płyną wieńce i kwiaty od najwyższych władz Polski Ludowej i polskiej młodzieży. Od radzieckich i polskich towarzyszy walk Dzierżyńskiego o zwycięstwo socjalizmu, od warszawskich robotników i od zagranicznych gości. Tu, na placu, gdzie przemawiał w pamiętnym roku 1905 do warszawskich robotników, stanął Dzierżyński, patrząc na Warszawę, o jaką walczył całe życie, stolicę Polski Ludowej.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę