Przed III Światowym Zlotem Młodzieży

Przed III Światowym Zlotem Młodzieży
Loading the player ...
Tytuł pełny: Przed III Światowym Zlotem Młodzieży. Zobowiązanie młodzieży hutniczej biorącej udział w kongresie w Berlinie. Wykonanie zobowiązań przez brygady młodzieżowe w porcie szczecińskim
Data wydania: 1951-06-20
Czas trwania: 01:47
Kategorie tematyczne: organizacje młodzieżowe
opis filmu
O filmie

Zetempowcy Huty Bobrek rzucają wezwanie do całej młodzieży polskiej. Hutnicy podczas pracy w hucie. Robotnicy portowi Szczecina podczas pracy. Załadunek towarów na statek.

Numer tematu: 3-4
Osoba: Marian Siemiec (hutnik), Leon Gac (dźwigowy)
Zdarzenie: pracownicy Huty Bobrek rzucają wezwanie do młodzieży pracującej w Polsce
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Szczecin, Bytom
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:07Napis: „Przed III Światowym Zlotem Młodzieży”, w tle uroczyste zebranie pracowników Huty Bobrek.
00:00:06:17Przemówienie członka ZMP do załogi huty.
00:00:17:04Słuchający hutnicy.
00:00:21:14Marian Siemiec podejmuje zobowiązanie.
00:00:30:04Transparent z napisem: „Zmiany pieca młodzieżowego uczczą III Światowy Zlot Młodzieży w Berlinie skróceniem czasu wytopu o 15 minut”.
00:00:34:09Hutnicy podczas pracy.
00:00:49:04Spust surówki.
00:00:56:15Rozmawiający hutnicy.
00:01:06:18Statek stojący w porcie szczecińskim.
00:01:08:14Pracownicy portowi podczas pracy.
00:01:16:02Dźwigowy Wojtasik podczas załadunku towarów na statek.
00:01:19:08Dźwigowy Leon Gac kieruje dźwigiem podczas załadunku statku.
00:01:23:16Transport towarów na statek.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Zetempowcy Huty Bobrek rzucili wezwanie do całej młodzieży polskiej: „Czynem uczcimy zbliżający się Światowy Zlot Młodzieży w Berlinie. Naszymi sukcesami w pracy i w nauce najlepiej przysłużymy się młodym bojownikom pokoju”. Marian Siemiec, pierwszy wytapiacz, podejmuje bojowe zobowiązanie: 144 tony stali ponad plan w ciągu miesiąca damy z naszą brygadą. Zetempowska brygada hutnicza samorzutnie podwyższyła i to zobowiązanie. O 15 minut szybciej pójdzie każdy wytop. Zetempowcy hutnicy odnoszą pierwsze zwycięstwa, ich wezwanie rozlegnie się w całej Polsce. Już następnego dnia odpowiedzieli na nie młodzi robotnicy portowi Szczecina. Dzięki takim jak dźwigowy Wojtasik, dzięki takim jak dźwigowy Leon Gac szybciej popłyną w powietrze ładunki, sprawniej załaduje się towary. Zetempowcy szczecińskiego portu zobowiązali się w ciągu bieżącego roku skrócić czas przeładunków o jedną czwartą. Światowy Zlot Młodych Bojowników Pokoju w Berlinie uczci polska młodzież pracą.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę