Polska Kronika Non-Camerowa nr 1

Polska Kronika Non-Camerowa nr 1
Loading the player ...

Polska

1981
Czas trwania:
fragment: 09:37
opis filmu
O filmie
Asystent reżysera: Danuta Zadrzyńska
Czas akcji: 1981
Miejsce akcji: Polska
Kierownik produkcji: Halina Kramarz
Prawa: Filmoteka Narodowa
Język: pl
Opis sekwencji
00:00:20:08Temat: „Z KRAJU. W KLESZCZACH KRYLA”.
00:04:10:06Temat: „KRONIKA KULTURALNA. FOTOPLASTIKON SENSACYJNY ZLIKWIDOWANY.”
00:05:04:12Temat: „TAJEMNICA U-27.”
00:06:30:22Temat: „WYTRYSK ROPY NAFTOWEJ W KARLINIE.”
00:07:48:21Temat: „ZE ŚWIATA. SYTUACJA WE WSZECHŚWIECIE.”
zwiń zakładkę
treść

Pierwsze wydanie kroniki animowanej, będącej pastiszem "prawdziwych" dokumentalnych kronik filmowych, zawiera tematy: " Z Kraju - W kleszczach Kryla", "Kronika Kulturalna - Fotoplastikon sensacyjny zlikwidowany","Tajemnica U-27", "Wytrysk ropy naftowej w Karlinie", "Ze świata - Sytuacja we Wszechświecie".

zwiń zakładkę
komentarz

Burzliwe wydarzenia w życiu społeczno-politycznym kraju - Sierpień '80, stan wojenny, okres pozornej stabilizacji po jego zniesieniu, transformacja ustrojowa w roku 1989 - miały ogromny wpływ na rodzimą twórczość artystyczną, nie tylko jej rozwój, ale i szeroko pojęte rozpowszechnianie. Z jednej strony nieco ograniczono działania cenzury, a więc można było mówić coraz pełniejszym głosem, z drugiej - załamał się mecenat państwowy, co doprowadziło do perturbacji w finansowaniu kultury, powodując jej znaczne zubożenie. Pierwsze lata obowiązywania reguł gospodarki wolnorynkowej, także w dużym stopniu w sferze kultury, dopełniły reszty. Rozpoczął się głęboki kryzys, szczególnie odczuwalny w kinematografii. O ile film fabularny upatrywał szansy przetrwania w dystrybucji kinowej i wideo, dokumentalny - w prężnie rozwijającym się rynku telewizji, o tyle rodzima animacja - przy prawie całkowitym zaprzestaniu finansowania przez telewizję produkcji dla dzieci - została skazana niemal na zagładę. A początek dekady wskazywał, że wszystko ułoży się zupełnie inaczej i wreszcie spełnią się przedwojenne prognozy Karola Irzykowskiego, który w animacji widział kino przyszłości, pisząc już w wydanej w 1924 roku książce "Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina: "Gdy przyszłość filmu zwykłego należy do inżynierów materii (ciała ludzkiego i ciała przyrody), to przyszłość filmu rysunkowego należy do malarza-poety".

Jerzy Armata w: Polski Film Animowany", Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2008


Filmy Antonisza, nasycone specyficznym rodzajem absurdalnego humoru, ze swą oryginalną formą plastyczną i ciekawie skomponowaną ścieżką dźwiękową (sam był autorem muzyki do większości swoich filmów), stały się natychmiast rozpoznawalne. Krakowski artysta nie chciał być tylko opowiadaczem anegdot, mierzył znacznie wyżej. Jego ostatnie dokonania, a zwłaszcza "Polskie Kroniki Non-Camerowe", których w latach 1981-1986 zrealizował dwanaście wydań, z pastiszu kroniki stały się prawdziwymi kronikami. To swoiste dokumenty animowane, w specyficzny sposób reprodukujące mniej lub bardziej paranoiczne aspekty naszej rzeczywistości. Dużo w filmach Antonisza było humoru, przymrużenia oka, ale także wiele miejsca na refleksję nad naszym życiem codziennym.

Jerzy Armata w: Polski Film Animowany", Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2008

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę