Przeciw faszystowskiej ustawie Plevena

Przeciw faszystowskiej ustawie Plevena
Loading the player ...
Tytuł pełny: Przeciw faszystowskiej ustawie Plevena. Wiec protestacyjny w politechnice przeciwko dekretowi Plevena
Data wydania: 1951-02-07
Czas trwania: 01:14
Tagi: wiec, protest
opis filmu
O filmie

Zebrani w auli Politechniki Warszawskiej. Przemówienia przedstawicieli Centralnej Rady Związków Zawodowych, Ligi Kobiet i ZMP.

Numer tematu: 1
Zdarzenie: ludność Warszawy protestuje przeciwko postanowieniom rządu francuskiego
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 7/51”.
00:00:18:08Napis: „Przeciw faszystowskiej ustawie Plevena” w tle zebrani w auli Politechniki Warszawskiej.
00:00:25:07Zebrani słuchają przemówień.
00:00:39:19Przemawia przedstawiciel Centralnej Rady Związków Zawodowych.
00:00:48:14Przemawia przedstawicielka Ligi Kobiet.
00:00:58:03Przemawia przedstawiciel ZMP.
00:01:01:03Publiczność bije brawo.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Cztery i pół tysiąca robotników warszawskich zebrało się w auli politechniki. Ludność stolicy protestuje przeciwko nowemu haniebnemu dekretowi rządu francuskiego. Pan Pleven przed nową pielgrzymką do Waszyngtonu musiał się wkupić w łaski amerykańskich mocodawców. Wydał zarządzenie zakazujące we Francji działalności trzech wielkich postępowych organizacji międzynarodowych: Światowej Federacji Związków Zawodowych, Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej i Międzynarodowej Federacji Kobiet Demokratycznych. Na wiecu zabierają głos przedstawiciele Centralnej Rady Związków Zawodowych, Ligi Kobiet i ZMP. Pan Pleven posuwa dalej faszyzację Francji. Ale nie jest w stanie powstrzymać walki, jaką prowadzi 250 milionów członków tych organizacji, walki o pokój i postęp. Lud Warszawy posyła braterskie pozdrowienia ludowi francuskiemu.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę