Radosne święto plonów

Radosne święto plonów
Loading the player ...
Tytuł pełny: Radosne święto plonów. Dożynki centrale w Poznaniu
Czas trwania: 04:05
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Tłum zebrany na uroczystościach dożynkowych w Poznaniu. Na trybunie Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz i Konstanty Rokossowski. Występ zespołów ludowych. Wręczenie wieńca dożynkowego Bolesławowi Bierutowi. Występ ludowego zespołu. Pochód dożynkowy podąża ulicami Poznania. W pochodzie Antoni Czyż, rekordzista w hodowli buraków i Stefania Mielewczyk, tańczące zespoły ludowe, jadące traktory i maszyny rolnicze. Ludzie rzucają kwiaty na trybunę.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 1-3
Osoba: Konstanty Rokossowski (marszałek Polski oraz marszałek Związku Radzieckiego), Bolesław Bieruta (przezydent), Józef Cyrankiewicz (pramier)
Zdarzenie: uroczystości dożynkowe w Poznaniu
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Poznań
Wymiana zagraniczna: Rumunia, Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:21Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 38/51”.
00:00:19:17Napis: „Radosne Święto Plonów”, w tle tłum zgromadzony na uroczystościach dożynkowych.
00:00:33:07Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz i Konstanty Rokossowski na trybunie.
00:01:04:08Pieśń w wykonaniu ludowych zespołów artystycznych.
00:01:23:01Niesienie wieńca dożynkowego dla gospodarza dożynek.
00:01:30:02Bierut, Cyrankiewicz i Rokossowski idą do rolników.
00:01:36:23Bierut dziękuje rolnikom za wieniec.
00:01:47:07Prezydent Bierut przemawia z trybuny do zebranych na uroczystości.
00:01:57:02Występy zespołów ludowych.
00:02:49:00Antoni Czyż, rekordzista w hodowli buraków, idzie w pochodzie.
00:02:52:04Stefania Milewczyk, przedszkolanka, idzie w pochodzie.
00:03:01:11Zespoły ludowe w pochodzie.
00:03:16:09Pochód rolników, robotników i żołnierzy.
00:03:35:12Jadące traktory i maszyny rolnicze.
00:03:42:14Ludzie z transparentami.
00:03:55:11Ludzie z pochodu rzucają kwiaty na trybunę.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

150 tysięcy chłopów przybyło do Poznania, by wziąć udział w obchodzie ogólnopolskich dożynek. Zebrani witali entuzjastycznie prezydenta Rzeczypospolitej Bolesław Bieruta, premiera Cyrankiewicza, marszałka Rokossowskiego, członków rządu i przedstawicieli partii. Radośnie brzmi pieśń dożynkowa śpiewana przez ludowe zespoły artystyczne. Zbliża się kulminacyjny moment obchodów – wręczenie wieńca gospodarzowi dożynek. „Dołożymy sił, by w przyszłym roku zebrać z każdego hektara o jeden kwintal zboża więcej” – oświadczył średniorolny chłop z poznańskiego Edmund Ratajczak. „Cały naród polski składa zasłużony hołd twórczym wysiłkom braci rolników” – powiedział w swym przemówieniu Bolesław Bierut. Wielobarwny korowód dożynkowy płynie ulicami Poznania. Antoni Czyż jest rekordzistą hodowli buraków. Stefania Milewczyk prowadzi świetlicę w spółdzielni produkcyjnej. Dzisiejszy dzień jest także wielką manifestacją na cześć pokoju, na cześć pokojowej socjalistycznej pracy. Idą w pochodzie mistrzowie wysokich urodzajów, mistrzowie hodowli, gospodarze indywidualni i członkowie spółdzielni produkcyjnych, delegaci pracującego chłopstwa, delegaci robotników i przedstawiciele ludowego Wojska Polskiego. Traktory i nowoczesne maszyny rolnicze symbolizują w pochodzie drogi rozwoju naszego rolnictwa. Dumni z dotychczasowych sukcesów, chłopi manifestują równocześnie wolę walki o dalsze zwiększenie plonów. To hasło rzucone przez prezydenta zostało podchwycone przez 150-tysięczny tłum uczestników pochodu. Dożynki tegoroczne były manifestacją sojuszu robotniczo-chłopskiego, radosnym świętem milionowych mas pracujących wsi i miasta.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę