W Dniu Wojska Polskiego

W Dniu Wojska Polskiego
Loading the player ...
Tytuł pełny: W Dniu Wojska Polskiego. Akadamia w rocznicę Lenino w Teatrze Polskim. Składanie wieńców na grobach AL i grobie gen. Świerczewskiego
Data wydania: 1950-10-18
Czas trwania: 02:29
Kategorie tematyczne: wojsko, wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Owacja na stojąco. Przemawia Edward Ochab. Generalicja. Przemawia płk Wacław Zwierzański, dowódca 1 WDP im. T. Kościuszki. Oklaski. Warta honorowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Składanie wieńców na grobach.

Numer tematu: 1-3
Osoba: Wacław Zwierzański (płk Wojska Polskiego), Konstanty Rokossowski (marszałek Polski i Związku Radzieckiego), Józef Cyrankiewicz (premier), Jakub Berman (działacz komunistyczny), Hilary Minc (wicepremier), Stanisław Szwalbe (poseł, wicemarszałek Sejmu), Zygmunt Henryk Berling (generał Wojska Polskiego), Iwan Grosułow (generał radziecki), Bolesław Bierut (prezydent), Edward Ochab (komunistyczny działacz społeczny i polityczny)
Zdarzenie: uroczystości w dniu Wojska Polskiego
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: USA, DEFA Augenzeuge, Magyar Film
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:10Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 43/50”.
00:00:19:04Napis: "W Dniu Wojska Polskiego”, w tle prezydium na uroczystej akademii z okazji święta Wojska Polskiego.
00:00:34:09Bolesław Bierut oraz przedstawiciele rządu na uroczystej akademii.
00:00:40:09Marszałek Rokossowski w prezydium.
00:00:49:00Przemawia Edward Ochab.
00:00:56:12Słuchający przemówienia.
00:01:14:02Przemawia gen. Grasułow.
00:01:20:18Przemawia dowódca 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki płk Wacław Zwierzański
00:01:26:15Prezydent i premier biją brawo.
00:01:39:21Kompania honorowa prezentuje broń.
00:01:50:12Składanie wieńców na Cmentarzu Powązkowskim.
00:01:58:21Składanie wieńców pod pomnikiem Karola Świerczewskiego.
00:02:22:12Krzyż brzozowy z tabliczką upamiętniającą śmierć żołnierzy Armii Ludowej.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Siódma rocznica historycznej bitwy pod Lenino obchodzona była uroczyście jako dzień Wojska Polskiego. Na akademię w Teatrze Polskim przybyli witani owacyjnie: najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych – prezydent Bierut i minister obrony narodowej marszałek Rokossowski. W prezydium zasiedli przedstawiciele rządu, partii i wojska.
„Będziemy nieustannie pracować – powiedział sekretarz KC PZPR Edward Ochab – aby jeszcze bardziej pogłębiać i umacniać przyjaźń i braterstwo armii polskiej z Armią Radziecką, tak aby wielki wódz narodu towarzysz Stalin mógł zawsze, w każdej sytuacji, polegać na bojowych dywizjach Wojska Polskiego równie niezawodnie, jak polega na dywizjach bohaterskiej Armii Radzieckiej”.
W imieniu Armii Radzieckiej przemawia generał-major Grosułow. Składa meldunek dowódca okrytej chwałą 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
W tym samym dniu kraj cały złożył hołd poległym bohaterom, którzy życiem swoim zapłacili za naszą wolność. Na cmentarzu powązkowskim delegacje ludności stolicy składają wieńce na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i grobie bohatera Polski Ludowej, syna robotniczej Woli, generała Waltera Świerczewskiego. Wieńce i kwiaty pokrywają kwaterę bohaterów Armii Ludowej poległych w obronie Starówki.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę