Czyn melioracyjny

Czyn melioracyjny
Loading the player ...
Tytuł pełny: Czyn melioracyjny
Data wydania: 1950-06-21
Czas trwania: 01:03
opis filmu
O filmie

Ludzie pracujący przy brzegu rzeki. Ludzie i maszyny pracujące przy melioracji rzeki Obry.

Komentarz: Jerzy Bossak
Numer tematu: 4
Obiekt: rzeka Obra
Zdarzenie: melioracja rzeki Obry w czynie społecznym
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Wolsztyn
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:18Napis: „Czyn melioracyjny”, w tle ludzie pracujący przy regulacji rzeki.
00:00:07:15Ludzie pracujący nad brzegiem rzeki.
00:00:11:09Maszyna do bagrowania podczas pracy.
00:00:30:06Wywożenie ziemi wagonikami.
00:00:34:00Mężczyźni i kobiety przy pracach ziemnych.
00:00:46:18Spychacz równa ziemię.
00:00:56:19Rzeka Obra.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Z całego kraju nadchodzą wiadomości o dalszych sukcesach chłopskiego czynu melioracyjnego. Wartość dotychczas wykonanych prac wynosi blisko półtora miliarda złotych. Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego w województwie poznańskim regulują miejscową rzekę Obrę. Z pomocą maszyn do bagrowania oczyszcza się błotniste i zarosłe trzciną koryto.
Czyn melioracyjny powiatu wolsztyńskiego umożliwi odwodnienie 30 tysięcy hektarów łąk. W pracy bierze masowy udział młodzież ZMP. Pogłębiona i rozszerzona Obra przybiera wygląd prawdziwej rzeki.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę